5 / 7

Foto: Martin Zíka

Martin Zíka

PORTA BOHEMICA - ČESKÁ BRÁNA

Z levobřežní vyhlídky si nyní můžeme prohlídnout protější stranu Porty Bomemicy a zvolat: „támhle dole jsme pluli!“

... ... ... ... ... ... ...