Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Podbořansko

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 10.02.2019

AKTUALIZACE: 4.7.2020

Klub českých turistůZámek - sídlo

Rubrika: Retrospektiva / Zámek - sídlo

Region: Podbořansko • Destinace: Dolní Poohří

VÍTE, JAK KRÁSNĚ JE V KRÁSNÉM DVOŘE?

A VÍTE NĚCO O GOTICKÉM TEMPLU V ZÁMECKÉM PARKU?

Krásný Dvůr je barokní zámek ve stejnojmenné vesnici v Ústeckém kraji v okrese Louny. Zámek byl postaven na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. Na zámek navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách, ve kterém najdeme i gotický templ.

Zámek Krásný Dvůr

Foto: Karel Punčochář

Zámek Krásný Dvůr na Podbořansku

První písemná zmínka o Krásném Dvoře pochází z roku 1295 v souvislosti s majitelem Vilémem z Krásného Dvora. Další z majitelů Václav Pětipeský z Chýš začal v místech dnešního zámku budovat tzv. Horní tvrz, tuto stavbu však nikdy nedokončil. Roku 1547 byl popraven jako jeden z viníků odboje proti Ferdinandu I. Ve stavbě pokračoval až další z majitelů, Jan mladší Mašťovský z Kolovrat. Ten v 16. století tvrz přestavěl na renesanční vilu tvořící základ půdorysu dnešního zámku. Roku 1649 zámek koupil Heřman Černín z Chudenic, tomuto rodu zámek patřil až do roku 1939. Do konce 17. století zámek chátral.

KONEČNOU PODOBU DAL ZÁMKU ČERNÍN

František Josef Černín zámek přestavěl v letech 1720–1724 do barokní podoby podle návrhu architekta F. M. Kaňky. Černínovi na stavbě zámku velmi záleželo, neustále návrhy upravoval, roku 1722 dokonce některé ze staveb nechal strhnout, protože neodpovídaly jeho představám. Kamenické práce zajišťoval Matěj Merkl z Petrohradu, tesařské místní mistr Merkl.

STŘÍDÁNÍ KRÁSNODVORSKÝCH MAJITELŮ

Za druhé světové války zámek sloužil jako úřad a jednu dobu i jako rekreační středisko Joachima von Ribbentropa. Po osvobození byl zámek štábem sovětských vojsk, pak patřil ministerstvu zemědělství a pak národní kulturní komisi. Už v padesátých letech byl zámek zpřístupněn veřejnosti.

ARCHITEKTONICKÁ HVĚZDA STŘÍBRNÝCH PLÁTEN

Atmosféra stavby učarovala i českým filmařům; jako zámek v Bezdíkově účinkoval Krásný Dvůr ve filmu Jak básníkům chutná život (1987) a v roce 1989 zde režisér Jiří Menzel natočil film Konec starých časů dle románu Vladislava Vančury.

ZÁMECKÝ PARK - PRVNÍ SVÉHO DRUHU U NÁS

V letech 1783 až 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř 100 ha. Vznik parku ovlivnily jednak botanické záliby Jana Rudolfa a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov.

PARK JAKO ARBORETUM

V parku je zastoupeno kolem 100 druhů dřevin, přičemž v anglické části parku jde výhradně o původní nebo zdomácnělé druhy. Nejstarším stromem je (již odumřelý) Goethův dub, který s obvodem 10 metrů a stáří kolem 1000 let vytváří dominantu jižního břehu zámeckého rybníčku.

GOTICKÝ TEMPL A ČÍM JE ZAJÍMAVÝ

Gotický templ v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře je unikátní v několika ohledech. Má nejvyšší státní stupeň památkové ochrany. Výjimečnou stavbu zahradní architektury v roce 1792 navrhoval pravděpodobně sám majitel krásnodvorského panství Jan Rudolf Černín. Má ale i další prvenství – je například první romantickou vyhlídkovou věží v České republice a jde také zřejmě o vůbec první novogotickou stavbu na území Čech. V roce 1847 byla v interiéru umístěna socha polního maršála Karla Filipa Schwarzenberga, úspěšného vojevůdce a vítěze nad Napoleonem v bitvě u Lipska roku 1813. Templ se tak stal i symbolickým pomníkem maršála Schwarzenberga. Novogotický templ byl navržen individuálně přímo pro dané místo. Netvoří typickou stavbu v krajinářském parku, uplatněnou v konkrétním „orámovaném“ krajinném obrazu, ale z pomyslného obrazu vystupuje a propojuje park s okolní krajinou. Templ slouží jako rozhledna, z níž je možné shlédnout nejen část rozlehlého parku, ale odkud jsou vidět také Krušné či Doupovské hory. Vstup na rozhlednu je zpoplatněn.

JAK DO KRÁSNÉHO DVORA?

Vlakem přes Kadaň-Prunéřov, žel. trať ČD č. 130 a T6 Doprava Ústeckého kraje - pouze od 30. 3. do 28. 10. o víkendech jediný spoj v 11:41!, viz https://www.kr-ustecky.cz/, nebo lépe
Vlakem + autobusem přes Chomutov – žel. trať ČD 130 + z Chomutova, aut.nádr., Doprava Ústeckého kraje – linka 501 směr Podbořany
Autobusem z Kadaně, aut.nádr., Doprava Ústeckého kraje – linka 608 směr Podbořany.

Pěšky z Podbořan po zelené TZT přes Hlubany, Buškovice a Brody k rozcestí Krásný Dvůr - obelisk je to 7 km. Od obelisku vede červený vycházkový okruh, který vás provede po celém parku až k zámku, odkud je to dál po zelené TZT cca 500 m na železniční stanici.
Veškeré informace o zámku a zámeckém parku najdete na https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs

Fotografie k článku:

Zámek Krásný Dvůr Orientační mapa zámeckého parku u zámku Krásný Dvůr Nejstarší strom zámeckého parku Krásný Dvůr je (již odumřelý) Goethův dub. Gotický templ v zámeckém parku Krásný Dvůr. Interiér gotického teplu v zámeckém parku Krásný Dvůr se sochou Karla Filipa Schwarzenberga. Část zámeckého parku Krásný Dvůr, v pozadí Doupopvské a Krušné hory. Část zámeckého parku Krásný Dvůr, Doupovské a Krušné hory.

Související odkazy:

MAPA
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: