Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 08.03.2019

AKTUALIZACE: 8.3.2019

Klub českých turistů

Rubrika: Osobnost turistiky /

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

NOVÁ JMÉNA V SÍNI SLÁVY KČT

Vzpomínáme na osobnosti, které se zasloužily o rozvoj Klubu českých turistů.

Organizovaná turistika v České republice se neděje sama od sebe. Tato organizace čítající dnes kolem čtyřiceti tisíc členů existuje díky úsilí mnoha aktivních lidí už více než 130 let. Členství v Klubu českých turistů znamená pro mnohé možnost užívat si zdravého pohybu na čerstvém vzduchu (a přitom poznávat krásy vlasti a zajímavosti světa), pro jiné představuje příležitost k seberealizaci.

Ing. Jaroslav Poul - uveden do Síně slávy KČT ústecké oblasti v roce 2018.

Foto: archivní snímek

Ing. Jaroslav Poul - uveden do Síně slávy KČT ústecké oblasti v roce 2018.

Tato seberealizace spočívá například v organizování skupinových výletů a expedic, v předávání turistických zkušeností, a také v nezištném budování kvalitní sítě značených turistických tras či v údržbě mnoha zařízení spojeného s turistikou, jako jsou rozhledny, studánky, turistické chaty a odpočinková místa. Další školení vedoucí KČT se věnují práci s dětmi a mládeží, jiní na sebe zase vzali břímě administrativy, bez níž se organizovaná turistika rovněž neobejde. My ostatní si díky úsilí nadšených obětavců můžeme užívat krásných výletů.

Čímž je vlastně řečeno, že není turista, jako turista. Je třeba mít na paměti, že nejde jen o výlety. Velké množství dětí si díky aktivně a odborně vedené turistice upevnilo zdraví a vytvořilo si správný pohled na svět. Turistika se tak stává důležitým pozitivním společenským faktorem a ti, kdo ji organizují a rozvíjejí, si zaslouží přinejmenším poděkování. Tito lidé nám jsou příkladem a neměli bychom na ně zapomenout.

Proto Klub českých turistů zavedl Síň slávy, do které na paměť zapisuje osobnosti naší turistiky, což platí i v případě ústecké oblasti. Se všemi osobnostmi Síně slávy ústecké oblasti KČT, která je v elektronické podobě dostupná na webu kctul.cz, se můžete seznámit pod externím odkazem (viz níže). V roce 2018 do této Síně slávy vstoupily tři osobnosti, které velmi stručně představujeme dále v článku. Patří jim poděkování, uznání a také tichá vzpomínka, neboť již nejsou mezi námi.

MUDr. ZDENĚK BORSKÝ - *2. 4. 1926, + 16. 4. 2018
Zděněk Borský měl vždy vřelý vztah ke skautingu, přestože se nikdy skautem nestal, a to z důvodu nepřízně této organizaci jak v době protektorátu tak po nastolení vlády KSČ. Byl pilným čtenářem knih J. Foglara a organizoval během války akce pěší turistiky i cykloturistiky. Po studiích 1950 byl přidělen do nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1957 založil oddíl chlapců, které vedl ke skautingu. Dal na radu zkušených turistů a s oddílem vstoupil do turistické organizace, aby byli jako oddíl legální.

Organizoval 2 tábory pro svůj oddíl v Lenoře a na Slapské přehradě, nebyl však s tehdejším režimem ve shodě a byl kvůli svým aktivitám vyslýchán StB. Proto se rozhodl se svůj oddíl rozpustit a z částí chlapců přestoupil do vodáckého oddílu. V TJ Chemička byl s manželkou aktivním členem. V roce 1974 na výroční schůzi byl zvolen předsedou a v této funkci setrval až do roku 2010. Jako předseda pečlivě evidoval počet nachozených km, zavedl brigády na udržování turistických značených cest, inicioval obnovu zapomenutých cest, které jsou dnes naučnými stezkami. Dr. Borský absolvoval stovky dálkových pochodů.

VÁCLAV KRČIL - *7. 2. 1892, + 24. 3. 1972
První záznam se jménem Václava Krčila se zachoval v ohořelém listu kroniky odboru Klubu československých turistů Ústí nad Labem z roku 1935, kde je zmíněn v souvislosti s konáním schůze. Existuje řada důkazů a svědectví o tom, že se zasloužil o českou turistiku v době nejtěžší a v sudetském prostředí, a též se zasloužil o obnovu činnosti Klubu českých turistů. Po osvobození v roce 1945 se přátelé turistiky na základě výzvy pana Procházky sešli na Větruši, kde se v listopadu ustavila pobočka KČT s asi 25 členy. Schůzky se nejdříve konaly právě v bytě pana Krčila, po pronajmutí prostor v Jirchářích se v roce 1948 zařídila kancelář KČT. Proběhla ustanovující schůze, na které byl Václav Krčil zvolen do několika funkcí. Působil jako referent značkařů a referent pro tisk a rozhlas. Věnoval se organizování turistických výletů, kde byl také vedoucím. Václav Krčil byl nejenom aktivním turistou ale i nadšeným horolezcem. Pro propagaci klubu i turistické činnosti vykonal mnohé.

Ing. JAROSLAV POUL
*8. 1. 1929, + 5. 6. 1998
Jaroslav Poul spoluzakládal skautské hnutí v Duchcově. Organizoval pro skauty letní tábory a celoroční turistické akce. Po násilném včlenění skautů do TJ Slovan Duchcov se skauti stali od r. 1949 oddílem turistiky. Provozovali pěší turistiku, kanoistiku, lyžování. Jaroslav Poul aktivně organizoval zimní srazy a velké akce jako Krušnohorská padesátka, letní tábory pro mládež TOM. Po roce 1990 došlo k rozdělení TJ Slovan na jachetní oddíl a turistiku a pan Poul se stal předsedou oddílu turistiky až do abdikace ze zdravotních důvodů.

Fotografie k článku:

Ing. Jaroslav Poul - uveden do Síně slávy KČT ústecké oblasti v roce 2018. MUDr. Zdeněk Borský - uveden do Síně slávy KČT ústecké oblasti v roce 2018. Václav Krčil - uveden do Síně slávy KČT ústecké oblasti v roce 2018.

Související odkazy:

ODBOR KČT
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: