Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Václav Nič

Václav Nič

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 29.1.2020

AKTUALIZACE: 14.2.2020

Klub českých turistů

Rubrika: Osobnost turistiky /

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

VZPOMÍNKA NA ING. KARLA HLAVÁČKA

Ústečtí značkaři se rozloučili s uznávanou osobností.

Vy, kdo jste ho znali, potvrdíte, že byl dobrý kamarád se smyslem pro humor. Byl ale také velmi odpovědný ve všech značkařských funkcích, které za svůj život zastával. Byl náš vzor a učitel ve značení turistických tras a vždy připraven pomoci. Dá se říci, že v severních Čechách byl značkařskou legendou.

Turistické rozloučení s Karlem Hlaváčkem

Foto: Vladimír Horák

Rozloučení s ing. Karlem Hlaváčkem proběhlo samozřejmě též v kruhu turistických kolegů a přátel. Za Ústeckou oblast KČT se slova ujal předseda oblasti Jan Eichler.

Narodil se v Podkrkonoší do rodiny řídícího učitele v obci Veselé u Lomnice nad Popelkou. Byl nejstarší z pěti dětí. Otec byl za války zapojen do odboje a pak vězněn v Terezíně. Karel tak prakticky od dětství pomáhal rodině a mladším sourozencům. Všechny děti v rodině Hlaváčků byly od mládí vedeny k lásce k přírodě i ke skautingu.

ZE SKAUTA TURISTOU...

Byl zapojen ve skautském oddílu v Liberci, kde i skauty vedl a pracoval s nimi dokud nebyl skauting zakázán. Dodnes se tito skalní skauti schází v Lužických horách na své chalupě pod Hvozdem "Na Šestce".
První kontakt se značením turistických cest proběhl v Jablonci nad Nisou, kde Karel začal spolupracovat s místními členy KČST.
V letech 1950-1951 byl mezi značkaři, kteří prováděli první české značení v oblasti Lužických hor.

...A PAK ZNAČKAŘEM

Po přestěhování do Ústí n. L. v r. 1964 - to byl již skaut zakázán, celý další život zasvětil turistice a turistickému značení.  Ve Slavoji Severotuk Ústí n. L. je spoluzakladatelem turistického oddílu. Propadl kouzlu turistického značení a soustředil kolem sebe partu nadšených značkařů. Spolu s Ladislavem Ženíškem vytvořili nerozlučnou dvojici. Oba byli ve vedení krajské značkařské komise tehdejšího severočeského kraje. Pořádali školení nových značkařů, tehdy kvalifikace „značkař III. třídy“. V 70. letech se částečně uvolnilo hraniční pásmo s NDR a turistické trasy se mohly více přiblížit ke státní hranici. To byla výzva k velkému přeznačení tras, do které byl Karel aktivně zapojen.

ORGANIZÁTOR TURISTICKÝCH AKCÍ

Spolu s ing. Josefem Přídalem organizoval od šedesátých do devadesátých let minulého století autobusové značkařské tematické zájezdy prostřednictvím CK Sportturist. Díky těmto zájezdům se spousta značkařů z celé republiky (včetně Slováků) více poznala. Při těchto zájezdech bylo také hodnoceno turistické značení v jiných zemích v téměř celé Evropě včetně pro nás tehdy málo dostupných kapitalistických zemí a včetně Turecka (to byl nejvzdálenější zájezd).

PŘEDSEDA RADY ZNAČENÍ

Karel byl sekretář krajské komise severočeského kraje, nejprve s Ladislavem Ženíškem a potom s Pravoslavem Vebrem, předsedy krajské komise značení severočeského kraje. Jeho nadhled a vysoká odbornost se zúročila v r. 1995. Tehdejší předseda Rady značení ing. Milan Pernica se dostal do velmi závažných zdravotních problémů. Funkci předsedy Rady značení nemohl dále vykonávat. Na semináři ve Mšeně na podzim v roce 1995 bylo potřeba zvolit nového předsedu Rady značení. Nedařilo se získat nikoho z pražských. Tehdy Karel, ve velmi tíživé situaci Rady, k úlevě všech přítomných funkci přijal. Takové události se nezapomínají. Karel, hýřící vždy dobrou náladou, zachránil – zdálo se už téměř neřešitelnou – situaci. Nelehkou práci předsedy Rady značení pak vykonával zodpovědně téměř dva roky.

SPOLUAUTOR ZNAČKAŘSKÉ METODIKY

Ve všech značkařských funkcích vždy pracoval na předpisech a metodice značení. V začátcích počítačové doby se podílel na převodu značkařské činnosti do počítačové sítě. Ve všech funkcích pro turistiku pracoval dobrovolně.

Pan ing. Karel Hlaváček získal tato ocenění KČT:
1997 - obdržel čestný odznak 1. stupně Vojty Náprstka
2006 - se stal Čestným členem ústředí KČT.
2009 - navržen do Síně slávy KČT - ústředí
2019 - oceněn pamětní medailí a plaketou za dlouholetou činnost ve značení při příležitosti 130 let značení KČT v Senátu Parlamentu České republiky.

Fotografie k článku:

Turistické rozloučení s Karlem Hlaváčkem

Související odkazy:

ODBOR KČT
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: