Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 22.12.2018

AKTUALIZACE: 5.5.2019

Klub českých turistů

Rubrika: Metodika /

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

TURISTIKA JE ELIXÍR ZDRAVÍ

Členové Klubu českých turistů to dobře vědí

Klub českých turistů (Kčt) v tuzemsku sdružuje téměř 35 tisíc členů. Řadí se tím mezi největší naše volnočasové organizace. Oblast Ústecký kraj registruje v 29 odborech přes 2600 členů. Tato čísla svědčí o tom, že turistika je oblíbená nejen v individuální, ale i v organizované podobě. V posledních letech se do KČT hlásí hlavně senioři, kteří v turistice spatřují zajímavé trávení volného času, společenský kontakt a péči o zdraví díky aktivnímu pohybu.

Cykloturisté z KČT na Jilemnicku

Foto: Martin Zíka

Turistika v Klubu českých turistů zdaleka nepředstavuje jen pěší výlety. Mezi velmi oblíbené patří skupinová cykloturistika. Tento snímek je z akce „S kolem kolem Krkonoš“, kterou pořádá KČT Děčín.

Pokud si pod pojmem turistika představujete jen pěší výlety s batůžkem na zádech, pak byste měli vědět, že v pojetí Klubu českých turistů tento výraz představuje bohatý komplex sportovně rekreačních činností. Naši členové provozují cykloturistiku, vysokohorskou turistiku s prvky jištěného lezení, vodní turistiku, zimní lyžařkou turistiku i zimní táboření, hippoturistiku (na koních), speleoturistiku (tzv. jeskyňařinu) a celou řadu dalších aktivit, jako je například bosá turistika (čili chůze bez bot) nebo běžecká turistika. Jednodenní pěší výlety samozřejmě představují hlavní náplň klubů.

PESTRÁ NABÍDKA AKTIVIT - POHYB PRO ZDRAVÍ

To, co lidi na turistice láká, není jen sbírání zážitků a poznávání zajímavých míst, ale především setkávání s přáteli a udržování dobré fyzické kondice. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu utužuje zdraví, což platí zejména v dnešní době. V Klubu českých turistů potkáte hodně lidí v důchodovém věku bez problémů zdolávající horské hřbety nebo prohánějící se po kopcích na horských kolech. Další početnou skupinou vyhledávající organizovanou turistiku jsou rodiny s dětmi. Rodiče se rádi účastní připravených akcí, neboť jim to šetří čas a zároveň mají k dispozici zajímavý program ve společnosti dětských kolektivů. Na turistických akcích děti rozvíjejí řadu pohybových dovedností nebo zábavnou formou poznávají přírodu a historii.

PROČ ORGANIZOVANÁ TURISTIKA?

Možná si položíte otázku, proč by turistika měla být organizována, když si na výlet může vyrazit každý individuálně? Pádných důvodů je hned několik. Zejména je to trasování a údržba značených turistických cest, které také určitě rádi používáte. Tuto činnost provádějí vyškolení značkaři a ti musejí dodržovat pevná pravidla, aby značení bylo všude jednotné a přehledné. To vyžaduje metodické vedení v rámci celé České republiky. Všimněte si, že aktuální stav značených tras najdete na mapovém portálu www.mapy.cz, který s Klubem českých turistů aktivně spolupracuje. K tomu je potřeba zajišťovat finanční prostředky na pracovní pomůcky, barvy, cestovní výlohy a podobně, což vyžaduje nemálo administrativní práce. Značkařem se může stát i nečlen KČT, který je vždy metodicky veden instruktorem. Pokud by vás značkařská činnost zajímala, najdete více informací ve článku o značení.

NA AKCÍCH KČT JSTE POJIŠTĚNI

Při organizovaných výletech, expedicích nebo jiných akcích pořádaných vedoucími nebo cvičiteli KČT jsou účastníci v rámci plánované akce pojištěni pro případ úrazu (této problematice je věnován samostatný článek). Členové KČT mohou též využívat různé výhody a slevy, buď prostřednictvím slevového systému EUROBEDS nebo lze využívat slevy na ubytování či na vstupném u našich smluvních partnerů. Více informací na www.kct.cz.

TURISTIKA POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH CVIČITELŮ

Příprava turistických akcí vyžaduje spoustu znalostí a času. A také je třeba zajišťovat zázemí pro účastníky, případně zdravotní a technickou službu a podobně. Některých pohádkových lesů či stezek odvahy se účastní stovky i tisíce lidí a to by bez dobře organizovaného týmu nebylo možné zvládnout. Pořadatelé z KČT mají bohaté zkušenosti. Tyto jsou předávány z generace na generaci. Jak se můžete sami přesvědčit v nabídce Ústecké oblasti na www.kctul.cz, ročně připravujeme pro veřejnost mnoho velkých akcí z nichž některé mají za sebou několik desítek ročníků.

DO ZAHRANIČÍ S PŘÁTELI

Další výhody organizované turistiky oceníte při skupinových expedicích mířících často do zahraničí. Účastníci v kolektivech mohou bezpečněji absolvovat poznávací cesty s kvalitně připraveným programem, dopravou, stravováním, aj. V případě zdravotních komplikací nebo úrazu je pomoc vždy po ruce, což při individuální turistice není vždy samozřejmostí. A pochopitelně je pro mnoho účastníků příjemné společné sdílení zážitků.

KLUBOVÝ ŽIVOT OBOHACUJE

A to už jsme u samotného klubového života. Členové KČT se kromě akcí pravidelně scházejí v klubech či oddílech, pořádají besedy, cestopisné přednášky s promítáním nebo společně oslavují různá výročí. Turisté skutečně žijí čilým společenským životem z čehož pramení pevná dlouholetá přátelství. Takže pokud máte rádi přírodu a nechcete se toulat sami, můžete se připojit k místnímu klubu nebo dokonce, pokud ve vašem městě ještě Klub českých turistů nefunguje, můžete zkusit založit si oddíl vlastní. Informace k tomu získáte na webové stránce www.kct.cz.

Fotografie k článku:

Cykloturisté z KČT na Jilemnicku Pohádkový les - KČT Krásná Lípa Lechtálské Alpy - KČT Děčín Vodáci na Labi Rodinná turistika KČT Běžkaři v Jizerských horách Vysokohorská turistika s KČT

Související odkazy:

ODBOR KČTDALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: