Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Zahraničí - svět

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 27.12.2018

AKTUALIZACE: 12.2.2019

Klub českých turistůSakrální památka

Rubrika: Pozvánka na akci / Sakrální památka

Region: Zahraničí - svět • Destinace: mimo destinaci

STOPY VÍRY POD KAVKAZEM

Lidé s velkou duší v malé zemi uprostřed divokého světa

Dovolte, abych vás pozval na vyprávění o zemi ještě menší než je Česko. Nachází se na pomezí Evropy a Asie mezi Černým a Kaspickým mořem. Správně, je to Gruzie. Původně jsem se tam s kamarádem vydal na horské treky. Kromě divokrásné přírody (pardon, ale tento novotvar je nejvýstižnější) mou pozornost upoutal zvláštní způsob praktikování víry. Právě tomuto fenoménu se budu věnovat v Městském divadle Varnsdorf 14. února 2019 od 18 hodin.

Kříž v údolí Truso - Gruzie

Foto: Martin Zíka

Víra pravděpodobně pomáhala lidem přežít i tady ve vysokých horách (údolí Truso ve Vysokém Kavkazu), kde v případě nemoci, úrazu či hladu mohla pomoci jen a pouze svépomoc či ruka Boží. Dnes tady po původním obyvatelstvu zůstaly už jen opuštěné vesničky.

Gruzie je zemička, kde najdete všechno. Velehory, pouště, přímořská letoviska, rozlehlé vinice, šťavnaté pastviny, divoké bystřiny v hlubokých kaňonech, vyprahlé stepi, vysoké vodopády, tající ledovce, vyhaslé sopky, termální prameny... prostě nač si jen vzpomenete. Obdivuhodné, když vezmeme v potaz, že to vše je na území pouhých 70 tisíc čtverečních kilometrů, tedy o kus menším, než je Česko.

Obyvatelé Gruzie byli v dávné historii jedněmi z prvních, kdo přijali a začali praktikovat křesťanství. To se postupem času formovalo do pravoslaví ovlivňovaného animismem horských kmenů na severu, islámem od západu a koktejlem nejrůznějších náboženských směrů z jihu a východu. Vysoká a kdysi neproniknutelná hradba Velkého Kavkazu s mnoha hlubokými údolími, jež tvořila přirozená přírodní opevnění, do kterých se dalo dostat jen přes divoká třítisícová sedla, pravděpodobně velmi pomohla tomu, že se zde křesťané udrželi až do dnešních dní.

Když se řekne historická památka, pak to v Gruzii většinou znamená buď nějaké sakrálně významné místo nebo mohutnou pevnost. Co se týče chrámů, jsou to opravdové architektonické skvosty, které dodnes slouží nejen zvědavým turistům (vstup je většinou zdarma), ale také zástupům opravdově věřících. Právě tato víra pomohla Gruzíncům obstát v toku dějin. Dodnes je velmi živá, vezmeme-li v potaz, že třetí největší pravoslavný chrám světa byl v gruzínském hlavním městě Tbilisi postaven teprve kolem roku 2004. A nebo třeba to, že taxikář s autem plným lidí se v horských serpentinách raději pokřižuje, než by sundal nohu z plynu.

V Gruzii jsem pobyl na jaře 2018 všeho všudy jeden měsíc. To je samozřejmě dost málo na to, abych pronikl do detailů fungování zdejší společnosti. A tak budu vyprávět spíše o pocitech a dojmech, jaké jsem si z této země odvezl. Jsou to dojmy, které brzy ztratí svou platnost, neboť Gruzie se v posledních letech velmi dynamicky mění a během příštího desetiletí bude úplně jiná. Snaží se mílovými kroky dostat do Evropy a pod ochranu Evropy, za což ale pravděpodobně zaplatí ztrátou své divokosti a exotičnosti. Ale o tom více až na promítání, na které vás srdečně zvu.

Fotografie k článku:

Kříž v údolí Truso - Gruzie

Foto: Martin Zíka

Víra pravděpodobně pomáhala lidem přežít i tady ve vysokých horách (údolí Truso ve Vysokém Kavkazu), kde v případě nemoci, úrazu či hladu mohla pomoci jen a pouze svépomoc či ruka Boží. Dnes tady po původním obyvatelstvu zůstaly už jen opuštěné vesničky.

Obětiště Tsdo nad Darialskou soutěskou - Gruzie

Foto: Martin Zíka

Gruzii jsme navštívili v červnu. Na mnoha místech zrovna probíhalo uctívání kultu berana. Lidé se vydávali v zástupech na posvátná místa v horách, kde zvířata obětovali. Prvky animistické víry se zde snoubí s pravoslavím. Obětiště u vesničky Tsdo nad Darialskou soutěskou.

Klášter Mtavarangelozi v Darialské soutěsce - Gruzie

Foto: Martin Zíka

Klášter Mtavarangelozi v Darialské soutěsce u pevnosti Tamari se nachází jen několik kilometrů od hraničního přechodu s Ruskem.

Pravoslavný kostelík Shenako v Gruzii.

Foto: Martin Zíka

Pravoslavný kostelík v horách u hranice s Dagestánem ve vesničce Shenako. Kostelík je uvnitř nádherně vyzdobený postavami světců. Nicméně pro místní pastevce je pro život důležitější víra ve zvířata, která jsou zde zdrojem obživy.

Chlapec v chrámu - Gruzie

Foto: Martin Zíka

Víra stále živá a přenášená z generace na generaci. Uvidíme zda obstojí i vůči kultu peněz, který sem přichází s vlivem konzumní západní civilizace a Evropské unie.

Kostel Gergeti pod horou Kazbeg

Foto: Martin Zíka

Snem mnoha Gruzínců je oženit se v kostele Gergeti - Cminda Sameba pod horou Kazbeg, která byla ještě před třemi tisíci lety aktivní sopkou. Vysokohorský kostelík v minulosti sloužil také jako opevněná úschovna liturgických cenností v době válek.

Svatá Nina

Foto: Martin Zíka

Pěstování kultu svatých je dodnes v Gruzii velmi živé. Lidé si vyberou svého svatého patrona, ke kterému se modlí a obětují mu svíčky z včelího vosku, aby se za ně přimluvil „tam nahoře“. Na snímku modlitební ikona u kostelíka svaté Niny v městečku Mtscheta.


Související odkazy:

MAPAODBOR KČT
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: