Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 01.01.2019

AKTUALIZACE: 13.1.2019

Klub českých turistůTuristická trasa

Rubrika: Značkaři / Turistická trasa

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

ZNAČKAŘI BILANCUJÍ ROK 2018

O turistickém značení v ústecké oblasti podrobněji

V roce 2018 odvedli značkaři Klubu českých turistů opět pořádný kus práce. Radost z toho mají pochopitelně nejen tuzemští a zahraniční turisté, ale i poskytovatelé služeb cestovního ruchu, jejichž klienti značené trasy hojně využívají. O tom, jaký byl uplynulý značkařský rok podrobně informuje v následujících řádcích Václav Nič, předseda Krajské komise značení Ústecké Oblasti KČT.

Čeští značkaři v Duryňsku - Václav Nič s kolegy

Foto: Václav Nič

Dlouhodobě rozvíjené know-how turistického značení významně podporuje cestovní ruch nejen v České republice. Systém značení se u nás rozvíjí už více než sto let a proto není divu, že se kvalitní česká turistická značka stala „vývozním artiklem“. Na snímku autor článku (vpravo) pracuje se svými kolegy na značení v německém Duryňsku.

Aby mohl být následující článek správně pochopen, je potřeba se nejprve zmínit několika řádky o organizační struktuře, tedy o tom, jak turistické značení funguje. V rámci Klubu českých turistů (dále KČT) řídí turistické značení Rada značení a její podřízené složky - tři sekce: pěšího značení, cykloznačení a sekce moderních tras. Největší sekcí je sekce pěšího značení a té podléhají krajské komise značení (dále KKZ). Tato komise dále řídí značkařské obvody (dále ZO). Naše ústecká KKZ řídí sedm ZO, které mají většinou působnost v rámci okresů a sdružují značkaře z jednotlivých odborů dle této působnosti. ZO řídí předseda a jeho zástupce. Je nutno říct, že na těchto činovnících spočívá největší tíha a zodpovědnost a podle toho jaký je předseda daného ZO se pozná i kvalita značení v terénu. Za jejich práci se jim zaslouží poděkovat a většina z nich byla odměněna stříbrnou medailí ke 130 letům KČT.

PLÁN OBNOVY TURISTICKÉHO ZNAČENÍ

Značkaři Ústecké Oblasti KČT se starají o 2580 km značených turistických tras (TZT). Mimoto značí ještě lyžařské trasy a hippotrasu. Naše trasy vedou ve všech turistických oblastech našeho kraje, České středohoří, Krušné hory a podkrušnohoří, Žatecko a Podbořansko, Podřipsko, Labské pískovce včetně území NP České Švýcarsko, část Lužických hor. Z celkového počtu kilometrů má každý rok přibližně jedna třetina tras pravidelnou obnovu značení. To znamená, že každou trasu projde jednou za tři roky značkař a obnoví všechny stávající značky a doplní chybějící. V případě, že na trasu přijde hlášení o závadě, se provede kontrola s následným opatřením a opravou chybějícího nebo poškozeného značení nad rámec plánu obnovy.

PŘELOŽKY TURISTICKÝCH TRAS

Mimo obnovy značení se značkaři zabývají i překládáním tras nebo značením nových tras. Přeložky tras se většinou provádějí jako vynucená změna z různých důvodů, např. uzavření cesty přes pastviny, ale i z důvodu zrušení železničního přechodu nebo dokonce posunutí železniční zastávky (v Těchlovicích), ale i z různých dalších důvodů, často uzavření cesty pro veřejnost, mnohdy svévolného.

Nové trasy značíme většinou na základě požadavků obcí nebo měst. Není to záležitost vůbec jednoduchá, jak si mnozí myslí. Jsou nutná všechna povolení majitelů pozemků a povolení ochrany přírody. Nová trasa musí splňovat podmínky směrnice KČT pro zřizování tras, kde je zejména dbáno na to, aby trasa vedla po povrchu s měkkým a přírodním povrchem, nebyla v souběhu s jinými trasami a cyklotrasami. Někdy před vyznačením se musí udělat nezbytné úpravy průchodnosti, aby byla trasa pro veřejnost bezpečná. Vyloučeny jsou zcela úseky vedené po silnici s automobilovým provozem bez chodníků mimo obec.

Pokud to trasa splňuje je podán návrh o změně v síti TZT a ten pokud je značkařskými složkami schválen, tak na jeho základě je potom vzata trasa do evidence. To znamená, že trase se vystaví evidenční list trasy, který obsahuje všechna TIM (místa se směrovkami), kde jsou uvedeny vzdálenosti mezi TIM, nadmořské výšky, na jakém nosiči budou instalovány směrovky a jaké budou mít směrování (levá, pravá). Až po tom se trasa může vyznačit, objednat směrovky a tyto následně vyvěsit. Návrh, příprava, povolení, schválení, realizace je většinou proces na více než jeden rok.

V roce 2018 jsme takto vyznačili několik nových tras: MODROU Pod Kočičí skálou -Vlčí Hora, ŽLUTOU Sněžná – Kyjov, ZELENOU Horní Kamenice (ŽST) - Panská skála, ŽLUTOU Kundratice – Pod Trabicí, ZELENOU Horní Poustevna – Langburkersdorf.

Do roku 2019 jsou připraveny trasy k jarnímu vyznačení ZELENÁ Dolní Žleb – U Buku, Naučná stezka Lipová a velká přeložka ČERVENÉ mimo VVP Tisá. Ta se dotkne mimo červené dalších pěti turistických značených tras a jedné cyklotrasy. Jsou podány další návrhy, několik na Lounsku, např. údolím Chomutovky, u Podbořan stezka Hlubany, Žatec – Líčkov, okruh u Mnichovského Týnce. U Děčína návrh propojení na Jílové.

TĚŽKÉ ORIENTAČNÍ PRVKY

Mimo samotných značených tras se značkaři starají o další vybavení jako jsou směrovky, turistické směrovníky, stojany s turistickými vývěsními mapami, ale i další vybavenost na trasách sloužící k bezpečnému pohybu jako jsou můstky, protierozní zabezpečení, apod. Souhrnně se tomuto vybavení turistických tras říká „těžké orientační prvky“ (TOP).

ŠKOLENÍ ZNAČKAŘŮ

Abychom udrželi kvalitu českého značení má Klub českých turistů vypracovánu metodiku pro školení značkařů. Nejnižší stupeň je „zaškolený značkař“, který může značit pouze pod vedením vedoucího značkaře. „Vedoucí značkař“ značí samostatně a tím se stává po úspěšném absolvování dvouvíkendového školení pořádaného některou pověřenou KKZ v rámci ČR. Další stupeň je „instruktor značkař“. To jsou většinou řídící pracovníci na úrovni ZO a KKZ.

PROBLÉMY NA TURISTICKÝCH TRASÁCH

Značkaři se při své práci potýkají s různými problémy (vandalismus, větrné kalamity, kůrovcové těžby, zabírání velkých prostor pastevci, aj. ) Pravidelná tříletá obnova značení většinou postačí k tomu, aby byla TZT spolehlivě vyznačena. Při této obnově se obnovují všechny značky a kontroluje stav směrovek. Bohužel se stává, že během této doby je poškozeno značení vnějšími vlivy. Tím může být vandalismus, poničení značek ale častěji směrovek. Vlivy mohou být i abiotického rázu jako jsou větrné nebo kůrovcové kalamity, kde je odstraněno větší množství stromů se značkami najednou. V poslední době narůstá i oplocování velkých pastevních ploch většinou elektrickými ohradníky. Ty jsou mnohdy označeny ze strany farmářů, že ve stádě je nebezpečné zvíře nebo vstup zakázán. Pro průchod krajinou a pro některé TZT to představuje velký problém. Vyjednávání s farmáři o zajištění bezpečného průchodu bývá velmi obtížné.

FINANCOVÁNÍ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ

Abychom turistické značení udrželi na stávající úrovni, vyžaduje to nejen obětavou práci vyškolených značkařů, ale také zajištění finančních prostředků. Základní materiál, včetně barev, směrovek, TVM a další, je dodáván centrálně přes Radu značení. To je finančně zajištěno z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Na samotnou údržbu a obnovu značení v rámci kraje poskytuje finanční prostředky Krajský úřad Ústeckého kraje, kde jsme zařazeni do dotačního programu „Rodinné stříbro“. Krajský úřad a MMR jsou tedy nejvýznamnější poskytovatelé finančních prostředků, bez jejichž dotací by nebylo možné značení provádět. Každoročně oslovujeme též obce a města, v poslední době nám tak pomohla města Děčín, Krásná Lípa, Varnsdorf, Dolní Poustevna, Roudnice nad Labem ale i některé menší obce: Jetřichovice, Růžová, Hlinná, Tisá a další. Na značení v Českém středohoří nám rovněž přispěla destinační agentura České středohoří.

ČESKÁ ZNAČKA V ZAHRANIČÍ

České turistické značky pronikly již do mnoha zemí, jak v Evropě, tak i mimo Evropu. Můžete je najít v rumunském Banátu, na Ukrajině na zakarpatských Poloninách, v Bašce v Chorvatsku, v Gruzii nebo i v Brazílii. Základ našeho turistického značení převzalo i Sasko již v dobách socialismu za existence NDR. Důkazem, že Němci české značení uznávají, je i fakt, že v roce 2018 jsme byli požádáni o vyznačení 180 km nových značených tras v Duryňsku a Sasku-Anhaltsku v okolí řek Saale a Unstrut. Celá akce byla projektem pro Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. Pan Peter Leischner, který byl koordinátorem mezi českou a německou stranou, dostal za tento projekt od naší oblasti ocenění s medailí ke 130 letům KČT. Této akce se účastnilo 11 značkařů z Ústecké Oblasti a 4 značkaři z Karlovarské Oblasti KČT. Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli české turistické značení rozšířit do takto zajímavé krajiny s množstvím historických památek. Těchto 180 km turistického značení je vyznačeno českou metodikou a naši značkaři si to patřičně užili a jsou na svou práci právem hrdí.

Václav Nič, předseda KKZ Ústecké Oblasti KČT


Fotografie k článku:

Čeští značkaři v Duryňsku - Václav Nič s kolegy Značkařky KČT Varnsdorf učí značit německé kolegy. Otevření turistické trasy Dolní Poustevna - Langburkersdorf. Nová mezinárodní turistická trasa spojuje severní Čechy a Sasko. Tutistický rozcestník u Tanečnice Václav Nič Značkařka Klubu českých turistů v akci.

Související odkazy:

ODBOR KČTDALŠÍ INFO

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:


K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: