Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Redakce Turistického magazínu

Poslání Turistického magazínu

Vážení přátelé, Turistický magazín, na jehož stránkách se nacházíte, vznikl v roce 2018 u příležitosti významného 130. výročí založení Klubu českých turistů, což je dlouhodobě jedna z největších zájmových organizací v České republice. Posláním Turistického magazínu, jehož redakce úzce spolupracuje s oblastním výborem KČT Ústeckého kraje a všemi jeho odbory, je popularizace organizované turistiky a také krásných míst propojených turistickými trasami.

Poděkování značkařům KČT

Značkařům KČT věnuje Turistický magazín zvláštní pozornost, neboť právě jejich zásluhou můžeme po Ústeckém kraji bezpečně putovat pěšky, na kole i na lyžích. Český systém turistického značení je považován za jeden z nejlepších na světě. Jen na území Ústeckého kraje pečují značkaři o 3072 km pěších tras a 1580 km cyklotras (stav k roku 2020). O tom, co všechno tato záslužná dobrovolná práce obnáší, si můžete také přečíst v článcích Turistického magazínu.

Zachování turistických vědomostí

Klub českých turistů je organizace s úctyhodnou tradicí. V jeho řadách je mnoho pamětníků, kteří jsou „chodícími encyklopediemi“ s obrovským množstvím vědomostí a turistických zkušeností. Úkolem Turistického magazínu je tyto informace zachovávat a zpřístupňovat veřejnosti. Z téhož důvodu se Turistický magazín věnuje profilům výrazných turistických osobností Ústeckého kraje.

Svobodná platforma pro publikování

Turistický magazín umožňuje volné publikování členům KČT i externím autorům. Je možné také publikovat články propagační povahy, nicméně umístění reklam a komerčních článků je zpoplatněno - je to zdroj financování tohoto média. Děkuji tímto všem partnerům, kteří vydávání Turistického magazínu podporují. Je na místě zdůraznit, že vydavatel nevyužívá dotací ze zdrojů EU z důvodu zachování nezávislosti a objektivity.

Čtenáři Turistického magazínu

Statistiky návštěvnosti svědčí o vzrůstající oblibě Turistického magazínu. Přestože se zajímavým výletním cílům v Ústeckém kraji věnuje bezpočet jiných webů, vážím si toho, že čtenáři oceňují, že se na věc díváme z nezvyklého úhlu. Jako jedno z mála médií popularizujeme organizovanou turistiku, a to včetně její historie. Máme přímý vhled do života Klubů českých turistů v Ústeckém kraji, jejichž aktivity a akce pro veřejnost publikujeme. Děkuji všem čtenářům za jejich přízeň a pokud je tato opravdu vážná, můžete si objednat odběr Turistického magazínu.

Pište redakci Turistického magazínu

Děkujeme Vám za podněty pro redakci Turistického magazínu. Kromě toho, že můžete připojit svůj komentář k obsahu každého článku (přímo pod článkem), můžete psát své názory, nápady, návrhy, připomínky na adresu:

redakce@turisticky-magazin.cz

Přeji Vám inspirativní čtenářské a turistické zážitky!
Martin Zíka - editor Turistického magazínu
Informace o vydavateli:

TURISTICKÝ MAGAZÍN

Průvodce turistů nejen Ústeckým krajem

Vydavatel: Martin Zíka - mediální služby

Karlova 2700, 407 47 Varnsdorf

IČ:72700076

Tel.: 775 855 303

Mail: zika@asram.cz

Web: www.asram.cz


PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: