Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Mostecko

Autor článku:

Václav Novotný

Václav Novotný

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 17.6.2019

AKTUALIZACE: 3.9.2019

Klub českých turistůJinak zajímavé místo

Rubrika: Pozvánka na akci / Jinak zajímavé místo

Region: Mostecko • Destinace: Krušné hory

POZVÁNKA NA MEMORIÁL PLUTO

K uctění památky 65 horníků a důlních záchranářů pořádá v sobotu 7. 9. 2019 KČT Litvínov 14. ročník Memoriálu Pluto.

K důlní katastrofě na dole Pluto II. v Louce u Litvínova došlo 3. 9. 1981. Zahájení i ukončení pěších a cyklistických tras proběhne u dvou pomníků důlního neštěstí. Start je mezi 7.00 - 10.30 hodin v Litvínově u velkého pomníku obětem tragédie v ulici Tyrše a Fügnera. Cíl je v kulturním domě v Louce. Již tradičně s obcí spolupracuje litvínovský odbor KČT, informace podá letošní jubilantka Mgr. Květa Drdová - tel.: 728 861 382.

Start Memoriálu u pomník obětem tragédie na Dole Pluto II. v Litvínově

Foto: Václav Novotný

Pomník obětem tragédie na Dole Pluto II. v Litvínově. Místo hlavní pietní vzpomínky. Při 30. výročí důlního neštěstí 3. 9. 2011 startovala od pomníku cyklistická štafeta, kterou vedl člen a značkař KČT Litvínov Jiří Káně (1938–2016). Stojí 3. zprava.

MENŠÍ POMNÍK STOJÍ V LOUCE VEDLE KAPLE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

V závěru Memoriálu již tradičně pokládají účastníci květiny k malému pomníku obětem důlního neštěstí. Stojí téměř naproti kulturnímu domu, vedle kaple sv. Antonína Paduánského. Jednolodní kaple pochází z r. 1834. Na oltáři je světcův obraz.

LOUKA U LITVÍNOVA MÁ HISTORICKÉ NÁDRAŽÍ

Město Horní Litvínov prosadilo přímluvou ve Vídni otce a syna Czedikových, aby zamýšlené nádraží bylo vybudováno v místě křižovatky dvou tratí Most - Moldava a Chomutov - Podmokly. Bylo otevřeno r. 1893. Poloha staniční budovy je proto atypická. Leží na okraji areálu kolejiště, blíže k Litvínovu. Budova je příkladem objektu z poslední třetiny 19. století. Fasády člení římsy, bosáž, lichoběžníkové štíty, polovalbové střechy. Trať Most - Moldava postavená v souvislosti s rozšiřující se těžbou uhlí v letech 1877 - 1884 vede ve složitém horském terénu. Je skvělou ukázkou technické vyspělosti. Od roku 1998 je úsek trati Louka u Litvínova - Moldava zapsán mezi kulturními památkami České republiky. O zápis se výrazně zasloužil člen KČT Litvínov Michal Švec.

PAMÁTKA NA VZNIK ČSR

Na historickém nádraží najdeme pamětní tabuli svědčící o zápasu mladé Československé republiky o její celistvost: „V BOJI O ZDEJŠÍ NÁDRAŽÍ PADLI DNE 30. 11. 1918 ČS. DOBROVOLNÍCI BEDŘICH KOSTROUN Z KONOBRŽE A JOSEF ŠUPÍK Z RŮŽODOLU“. Obě jmenované obce již zanikly v minulém století v důsledku těžby. Tabule pocházejí z počátku 90. let minulého století.

HRAD KOST V LOUCE U LITVÍNOVA?

Ano, vlevo před památkovou budovou nádraží stojí model hradu Kost. Postavil ho krátce po válce hradlař František Jeník (1903 - 1984). Jeho syn František (1926 - 2014) byl velmi aktivním členem odboru turistiky Litvínov. Jeho dcera Mgr. Milana Štveráčková vykonávala 16 let funkci starostky Louky. Stále pracuje v zastupitelstvu. Několikrát se postarala o opravu dědečkova hradu a aktivně spolupracuje při organizaci Memoriálu.

KČST HORNÍ LITVÍNOV BYL ZALOŽEN V LOUCE

Jiný aktivní turista, metodik bývalé Oblasti KČT Most - Louny a rodák z Louky Václav Hlávka (1938–2003) objevil, že v r. 1925 v Louce v hospodě U Krňoula proběhla ustavující schůze Klubu československých turistů Horní Litvínov. V hostinci se scházely české spolky, byla tu tělocvična Sokola.

IVAN HLINKA SE NARODIL V LOUCE U LITVÍNOVA

V Louce se 26. ledna 1950 narodil Ivan Hlinka. Navštěvoval zdejší školu do třetí třídy. Potom se rodiče odstěhovali do Litvínova. Slavný hokejový trenér Litvínova i českého reprezentace stál u kormidla olympijského vítězství v Naganu. Do mužstva si vybral hned osm litvínovských hokejistů. Zemřel tragicky v srpnu 2004. Pamětní desku ze srpna 2013 najdeme v Husově ulici na rodném domě čp. 172 v dolní části Louky.

Fotografie k článku:

Start Memoriálu u pomník obětem tragédie na Dole Pluto II. v Litvínově Interiér Kaple sv. Antonína Paduánského v Louce u Litvínova 4. 9. 2010. Historická budova nádraží v Louce u Litvínova v období 1.republiky Historické nádraží na pohlednici Bahnhof und Plutoschacht připomíná starší Důl Pluto I. Hrad Kost u nádražní budovy v Louce u Litvínova je oblíbeným objektem zájmu dětí Bývalý hostinec U Krňoula v Louce, kde proběhla 8. září 1925 ustavující schůze KČST Horní Litvínov Projev starostky Milany Štveráčkové 30. 8. 2013 při odhalení desky na rodném domě Ivana Hlinky
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: