Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 11.01.2019

AKTUALIZACE: 1.4.2020

Klub českých turistů

Rubrika: Historie KČT /

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

1. HISTORIE TURISTIKY V ÚSTECKÉM KRAJI

aneb 130 let Klubu českých turistů.

V Čechách došlo po pádu Bachova absolutismu po roce 1860 doslova k explozi spolkového života. Počátky české turistiky přicházejí cestou kultury a úst mistrů slova.

Skupina turistů z Ústí nad Labem, prvního odboru KČT našeho kraje na výletě

Foto: Autor neznámý, archiv Václava Novotného

První turisté z Ústí nad Labem

V menší míře ve tvorbě Josefa Jungmanna, v poezii Jana Kollára, v díle Františka Ladislava Čelakovského, svůj výstup na horu Luž popsal i Josef Kajetán Tyl. Nejvíce projevil lásku k výletům Karel Hynek Mácha v ilustrovaných denících a básních. Navštívil zříceniny hradů Doubravská Hora, Házmburk, Kamýk, Kostomlaty pod Milešovkou, Košťálov, Oparno, Ostrý u Milešova, Skalku a hrad Střekov.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889.

Jenom o 2 roky mladší byl v Ústeckém kraji odbor v Ústí nad Labem.
V Ústí nad Labem si zvolili 8členný výbor na ustavující valné hromadě 20. dubna 1890. Přihlásilo se 25 členů, koncem prvního roku jich bylo 32. Časopis turistů redigovaný Jiřím Guthem přivítal šestý odbor v Českém království slovy: Stanovy tohoto veledůležitého odboru byly již ke schválení zadány. Doufáme, že tento odbor bude ještě v letošní saisoně míti hojně příležitosti k platné práci v našem zájmu. Srdečně jej vítáme v našem středu!

Třicítka ústeckých členů to neměla lehké. V důsledku stěhování se často měnili funkcionáři a členové. Ale nevzdávali se.
V prvním roce existence odboru 1890 uvádí: Pro místní nepřízeň nebylo lze odboru dosud zříditi stanici turistskou neb prováděti v okolí Ústeckém značení cest. Členové odboru scházejí se pravidelně ve čtvrtek ve Vysokém domě (Hohes Haus) blíže nádraží. Konány byly 3 schůze výborové, 6 schůzí členských a 6 výletův, (cíle jsme uvedli ve II. kapitole). Hotovosti zbývá 24 zl. 55 kr.; knihovna odboru čítá 15 knih a 8 map, vztahujících se hlavně k severnímu Polabí. V blížící se době zimní hodlá odbor pořádati přednášky a sestaviti popisy nejzajímavějších výletů do zdejšího okolí.

Fotografie k článku:

Skupina turistů z Ústí nad Labem, prvního odboru KČT našeho kraje na výletě Dům stále stojí před hlavním nádražím,dnes patří Českým drahám.

K článku nejsou odkazy.


KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: