Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 15.01.2019

AKTUALIZACE: 20.1.2019

Klub českých turistů

Rubrika: Historie KČT /

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

4. HISTORIE TURISTIKY V ÚSTECKÉM KRAJI

Zánik Klubu českých turistů

Po únoru 1948 zaznamenal život v Československé republice velké politické změny, které se projevily také v turistice. V zimě, začátkem r. 1948 ještě proběhl na beskydských Pustevnách silně obsazený 12. zimní přebor KČT.

Oběžník KČT č. 8 z roku 1948, pravděpodobně poslední

Foto: Archivní snímek

Oběžník KČT č. 8

Zánik KČT

• Po únoru 1948 zaznamenal život v Československé republice velké politické změny, které se projevily také v turistice.
• V zimě, začátkem r. 1948 ještě proběhl na beskydských Pustevnách silně obsazený 12. zimní přebor KČT. Pravděpodobně za účasti turistů - lyžařů z našeho kraje. Byla to první akce nadcházejících oslav 60. výročí založení KČT. K červnovým oslavám již nedošlo.
• Obnovené a nově založené odbory KČT fungovaly krátce, do tzv. slučovacích schůzí v letech 1948-1950. Byly nejprve násilně začleněny jako turistické oddíly do TJ Sokol, pokud v místě existoval, nebo rovnou do DSO (Dobrovolná sportovní organizace).


To, co následovalo, nelze přejít jen pár slovy…

• V Československu si už nikdo nemohl samostatně rozhodnout, jak se bude jmenovat sportovní či turistický klub. Podle nařízení shora zůstaly původní názvy zachovány na přechodnou dobu, ale povinně začínaly slovem Sokol nebo později ZSJ (Závodní sokolská jednota).
• Vznikaly nové, umělé názvy v rámci DSO a TJ podle průmyslových závodů, dolů, škol ap. Vyšlo dokonce nařízení, podle kterého se „přidělovaly“ názvy. Tak při dole vznikl Baník, při škole Slovan, u chemického podniku Jiskra atd. Z této doby některé z názvů zůstaly.
• Z úvodu Pracovního plánu 1949 turistického oddílu Sokol Ústí nad Labem ještě čiší naděje na záchranu turistických ideálů. Text má však již branné zaměření: Tím, že byla turistika uznána jako součást branné výchovy v Sokole, dostalo se turistice konečně plného uznání a zároveň byla postavena před nové úkoly. Ve svém novém zaměření má sledovati stálé zvyšování pracovní a branné zdatnosti našeho pracujícího lidu a má býti hnutím masovým.
• Úvod sice končí sokolským pozdravem NAZDAR, ale ani zneužitému názvu Sokol nebylo určeno dlouhé trvání. Sokol skončil začátkem roku 1953.

Fotografie k článku:

Oběžník KČT č. 8 z roku 1948, pravděpodobně poslední

K článku nejsou odkazy.


KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: