Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 17.02.2019

AKTUALIZACE: 17.2.2019

Klub českých turistůZajímavá událost

Rubrika: Retrospektiva / Zajímavá událost

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

VÝROČNÍ OBLASTNÍ KONFERENCE KČT

Pravidelná každoroční akce

V sobotu 16. února 2019 se uskutečnila v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem výroční oblastní konference Klubu českých turistů Ústeckého kraje za účasti 79 delegátů z 26 odborů.

Delegáti z 26 odborů na výroční oblastní konferenci KČT Ústeckého kraje.

Foto: Karel Punčochář

Sál Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem hostil v sobotu 16. února 2019 delegáty a hosty výroční oblastní konference Klubu českých turistů Ústeckého kraje.

Program konference zahájil předseda oblasti D. Jan Eichler přivítáním hostů a všech přítomných delegátů. Poté vyzval přítomné k uctění památky minutou ticha loni zesnulého MUDr. Zdeňka Borského, který byl uveden do Síně slávy.

Mezi pozvanými hosty byl primátor města Ústí nad Labem, Ing. Mgr. Petr Nedvědický, místopředsedkyně KČT Středočeská oblast Josefa Mašínová a předseda oblasti KČT Jihočeský kraj Jiří Franc.

Po schválení programu a pracovního předsednictva, volbě mandátové a návrhové komise se ujala Milena Šiklová udílení vyznamenání. Za obětavou práci pro KČT obdrželi pamětní medaili u příležitosti 130. výročí založení Klubu českých turistů Ivana Jelínková a Jiří Válek a do Síně slávy oblasti byl uveden Ing. Jaroslav Poul z Duchcova. Zajímavé ocenění, děkovnou plaketu KČT ve tvaru turistické směrovky, obdržely od Vedení KČT a ÚV KČT za pomoc při realizaci oslav 130 let KČT a 100 let republiky odbory KČT z Lovosic, Chomutova, Krásné Lípy, Rumburku a Loko Teplic.

Po aktu ocenění předseda oblasti seznámil přítomné se zprávou o činnosti OV KČT za rok 2018 a hlavních úkolech pro rok 2019

Závěrečnou zprávu o hospodaření OKČT ÚK za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 přednesla Růžena Streiftauová a Josef Šimonka zprávu kontrolní komise.

Václav Nič po závěrečné zprávě o čerpání finančních prostředků komise značení v roce 2018 a rozpočtu komise značení v roce 2019 pohovořil o problémech značení v oblastech s velkými plochami pastvin, kde je téměř nemožné najít náhradní trasy. Zde je nutné se zastavit a ocenit práci 146 značkařů oblasti, kteří v loňském roce proznačili 1027 km pěších turistických tras a 1927 km cyklistických. Pro vozíčkáře se připravuje v pořadí již druhá stezka v Terezíně.

Z informace Hanky Lukáškové o stavu členské základny KČT v Ústeckém kraji v roce 2018 se přítomní dozvěděli, že nás turistů bylo v loňském roce 2614 ve 30 odborech, které připravily 1400 akcí pro veřejnost, s návštěvností cca 60 tisíc účastníků.

Informace ze sekce informatiky přednesl Richard Vech. Obšírněji poreferoval o kalendáři na letošní rok a navrhl, aby nový kalendář na rok 2020 byl prodáván zájemcům za 10 Kč. Zaměřil se také na nově vzniklý elektronický Turistický magazín a vyzval přítomné, aby vytipovali ve svých odborech vhodné přispěvovatele, pro které bude připraveno praktické školení, kde se naučí ovládat systém.

Mandátová komise konstatovala, že na konferenci se dostavilo 79 delegátů ze 26 odborů, a tudíž je konference usnášeníschopná.

Po volbě delegátů na ústřední konferenci KČT následovala rozprava k předneseným zprávám a informacím. V rozpravě byla zmíněna kritická připomínka k provozu chaty KČT v Prášilech, ke které se vyjádřil mimo jiné Jiří Franc a jeden dotaz směřoval k uvedení Václava Krčila do Síně slávy ústředí KČT. Člen odboru KČT Litoměřice podal informaci o chystaných oslavách 800 let vzniku Litoměřic a pozval přítomné na turistický pochod okolo Litoměřic.

Po rozpravě přednesl Ing. Klikar zprávu návrhové komise a poté přítomní delegáti jednohlasně schválili usnesení.

Závěrem jednání oblastní konference KČT ÚK popřál předseda oblasti všem účastníkům do letošního roku pevné zdraví a mnoho úspěchů v turistické činnosti a po občerstvení se delegáti rozjeli do svých domovů.

Fotografie k článku:

Delegáti z 26 odborů na výroční oblastní konferenci KČT Ústeckého kraje. Předseda oblasti KČT Ústeckého kraje Dr. Jan Eichler a moderátor konference Ing. Bohuslav Klikar. Primátor města Ústí n. L. Ing. Mge. Petr Nedvědický, Dr. Jan Eichler, Ing. Bohuslav Klikar. Primátor města Ústí n. L. předává ocenění paní ? Zástupkyně odboru KČT Chomutov přebírá ocenění od primátora města Ústí n. L. a Jiřího  France. Zástupkyně odboru KČT s děkovnou plaketou KČT. Primátor města Ústí n. L. fotgrafuje akt předávání ocenění synovi Ing. Jaroslava Poula.

Související odkazy:

ODBOR KČT
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: