Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 15.01.2019

AKTUALIZACE: 12.6.2020

Klub českých turistů

Rubrika: Metodika /

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

POJIŠTĚNÍ PŘI TURISTICKÉ ČINNOSTI

Při registrované akci Klubu českých turistů jsou pojištěni všichni účastníci včetně nečlenů

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využívá od roku 2018 úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Toto pojištění se vztahuje na úrazy i odpovědnost při organizování akcí.

Cykloturisté jsou také pojištěni.

Foto: kolemjdoucí turista

Cykloturistika patří mezi nejoblíbenější a nejčastější aktivity Klubu českých turistů. Právě při ní ale dochází často k úrazům. Proto je potřeba dobře znát podmínky kolektivního pojištění na akcích KČT.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ KČT OD ROKU 2018:

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využívá úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Smlouva se vztahuje na úrazy členů i nečlenů KČT během organizované akce, během organizované dopravy na akci i během krátkodobé brigády pro KČT (např. během značení), dále při výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět, zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem. Ústředí KČT potvrdí (na první straně v rubrice POTVRZENÍ ČLENSKÉ ORGANIZACE…), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se po roce vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok. Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti a kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena).

Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu: Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 57, 110 05 Praha 1. Kontaktní telefony (pro dotazy): 251 625 111, 251 610 181, 736 754 095, 736 754 001.

DOTAZY A INFORMACE:
ing. Mojmír Nováček, tel. 251 625 111, 736 754 095 novacek@kct.cz
Věra Maroušková, tel. 251 610 181,736 754 001, marouskova@kct.cz


POJIŠTĚNÍ ODPOVĚNOSTI KČT OD ROKU 2018:

Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617 novou pojistku na pojištění obecné odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo cvičitele. Pojištěni jsou vedoucí a cvičitelé, kteří vykonávají svou činnost podle své specializace pro Klub českých turistů a jeho složky na základě členského vztahu, nebo pracovně právního vztahu (pracovního poměru, DPP nebo DPČ) nebo jako OSVČ na živnostenský list. Pojištění se také vztahuje na další osoby, které vedoucí nebo cvičitel použije pro výkon své činnosti (jako své pomocníky).

Pojištěna je povinnost k náhradě újmy, která vznikla na hmotné věci nebo nemajetková újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, vč. následných finančních škod, tedy tzv. obecná odpovědnost. Pro celý Český olympijský výbor je roční limit čerpání pojištění 20 mil. Kč při spoluúčasti 5.000 Kč. Pojištění se vztahuje na škodní události, vzniklé na území celé Evropy.

Hlášení pojistných událostí - pojišťovna vyžaduje vždy písemné vyjádření pojištěného (tedy vedoucího, cvičitele nebo jeho pomocníka) a písemný nárok poškozené osoby. Další podklady se mohou lišit podle druhu škody. Hlášení pojistné události se vyřizuje s makléřskou společností RENOMIA, tel. 221 421 799. Další aktuální informace týkající se pojištění (například pojistné částky či kompletní kontaktní údaje) včetně formuláře oznámení úrazu najdete na www.kct.cz v sekci členství/pojištění.

FORMULÁŘE A DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K POJIŠTĚNÍ

Formuláře a dokumenty vztahující se k výše uvedenému pojištění jsou k dispozici ke stažení v datovém skladu (kolonka 2018) na webu www.kctul.cz, viz odkaz níže.

DŮLEŽITÉ SHRNUTÍ NA ZÁVĚR

Pojištění na akcích KČT je významným benefitem. Důležité je vědět, že toto pojištění se vztahuje i na účastníky, kteří nejsou členové klubu. Nicméně u každé pojistné události je nutné prokázat, že se jednalo o plánovanou akci, která byla schválena vedením pořádajícího odboru. Akce tudíž musí být zapsána ve schváleném celoročním plánu, přinejmenším však musí být schválena výborem před jejím uskutečněním. Výhodou při jednání s pojištovnou je evidenční listina účastníků akce, kde figuruje jméno poškozeného účastníka - jak je ovšem tato záležitost v souladu s nařízením GDPR je stále předmětem velkých diskusí.

Fotografie k článku:

Cykloturisté jsou také pojištěni. Turisté vodáci raftují na Labi Vysokohorští turisté na ferátě v Dolomitech.

Související odkazy:

ODBOR KČTDALŠÍ INFO

Související články:

TURISTIKA PRO ZDRAVÍ
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: