Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecký kraj

Autor článku:

Václav Nič

Václav Nič

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 02.12.2019

AKTUALIZACE: 19.4.2020

Klub českých turistůTuristická trasa

Rubrika: Značkaři / Turistická trasa

Region: Ústecký kraj • Destinace: mimo destinaci

ZNAČKAŘI BILANCUJÍ ROK 2019

Turistické značení KČT v roce 2019 oslavilo sto třicáté výročí

Rok 2019 se nesl ve znamení značkařských oslav. Uplynulo již 130 let od vyznačení první turistické trasy KČT a stejně kulaté výročí prvního vydání si připomenul klubový časopis TURISTA. Klub českých turistů tuto příležitost využil k uskutečnění několika slavnostních setkání, v Ústecké oblasti to byl zejména výroční turistický sraz na Vlčí Hoře. Účastníci akce si zde mohli ve speciální stánku ověřit znalosti o značkách a pohybu v terénu.

Krásnolipský pěvecký sbor na Vlčí hoře.

Foto: Martin Zíka

Turistické oslavy v roce 2019 připomenuly i jiná výročí, například 130. výročí otevření rozhledny na Vlčí hoře ve Šluknovském výběžku. Na snímku je zachyceno vystoupení krásnolipského pěveckého sboru přímo pod rozhlednou.

Na ústřední úrovni Klubu českých turistů proběhla významná akce přímo v místě, kde byly našimi předky před 130 lety namalovány první turistické značky - ve Svatém Janu pod Skalou. Vrcholnou výroční akcí pak byla výstava „Zdrávi došli!“ v Národním Památníku v Praze na Vítkově během letních prázdnin. Značkaře ve zvýšené míře vyhledávala i média a přinášela informace o značení turistických tras.

ZNAČKAŘI SLAVILI SE ŠTĚTCEM V RUCE

Značkaři i během tohoto slavnostního roku pracovali na zadaných úkolech vyplývajících z pravidelného plánu tříleté obnovy TZT a pětiletého plánu údržby nosných prvků (směrovníků, stojanů s turistickými vývěsními mapami). K výročnímu roku jsme připravili vyznačení nové TZT ze Štětí do Hošťky a vyznačení dvou okruhů pro návštěvníky v okolí zámku Stekník na Žatecku. V obou případech se ještě bude pokračovat v následujícím roce na vyznačení doplňujících tras.

KŮROVEC NEPROSPÍVÁ ANI TURISTICKÝM ZNAČKÁM

Z minulého roku se také na značkaře přenáší (mimo plánované úkoly) práce navíc související s komplikacemi na trasách. Především je to kalamitní kůrovcová těžba v lesích, kde nám v určitých oblastech zmizel prakticky les včetně turistických značek. Komunikujeme ve zvýšené míře s lesními správami LČR a se Správou NP České Švýcarsko o této situaci. Např. na území NPČŠ se nám podařilo domluvit, aby stromy s turistickými značkami byly odříznuty nad značkou a značkaři na nich nahrazují značky malované za plechové.

KALAMITY ZNAMENAJÍ PRO ZNAČKAŘE PRÁCI NAVÍC

Rovněž situace v Krušných horách není z těchto důvodů příliš značkařům nakloněna. Plánovaná obnova značení se musela z těchto kalamitních důvodů u některých tras posunout o rok. Značkařům tak přibývá mimořádná práce navíc a musí zachraňovat značení i na trasách, které jsou mimo plán obnovy.

ZEMĚDĚLCI NA TURISTY NEBEROU OHLED

Další velký problém je s trasami, které prochází přes pozemky s pasoucími se zvířaty. Určité trasy jsou zaploceny elektrickými ohradníky nebo i pevnými ohradami často s tabulkou „Ve stádě je plemenný býk“ nebo „Nebezpečné zvíře“. Tyto trasy jsou prakticky přerušeny a jednání se zemědělci je většinou neúspěšné. Tento problém již řeší i ústředí KČT.

ZKUŠENOSTI ČESKÝCH ZNAČKAŘŮ SI ŽÁDAJÍ I ZA HRANICEMI

Na úseku cykloznačení je připraveno k vyznačení několik nových tras, a především se odstraňují závady zjištěné při kontrolách. Značkaři KČT budou i v roce 2020 vyrážet se svým náčiním a barvami do terénu a plnit zadané úkoly, aby úroveň českého turistického značení zůstávala nadále na světové úrovni. Vždyť o naše značení je zájem i ve světě. V posledních dvou letech jsme značili v Německu v Sasku Anhaltsku a v letošním roce se plánuje rozšíření značení českou metodikou v okolí Lipska.

RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE

Kvalitní turistické značení v souhrnné délce několika tisíc kilometrů pro pěší i cyklisty v Ústeckém kraji má nesporný význam pro rozvoj cestovního ruchu. To si uvědomují nejen obce, ale i Krajský úřad, který nás zařadil do dotačního projektu “Rodinné stříbro Ústeckého kraje“. Tím by mělo být zajištěno, že skvělá soustava značených tras včetně příslušenství (mapy, odpočívadla, směrovníky, infopanely, aj.) se bude dále rozvíjet a zkvalitňovat. Klub českých turistů tím získal významnou podporu pro práci svých dobrovolných značkařů, do jejichž týmu se můžete přidat i vy.

Fotografie k článku:

Krásnolipský pěvecký sbor na Vlčí hoře. Turistické výroční setkání na Vlčí hoře. Znalostní hra o turistickém značení. Výroční setkání turistů pod Vlčí horou - 2019 Značkařka Klubu českých turistů v akci. Obnova turistického značení. Výsledek práce českých značkařů v Německu. Turisté na Köglerově naučné stezce (Krásnolipsko).

Související odkazy:

ODBOR KČTDALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: