Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Lovosicko

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

O ČEM PÍŠE:

HAZMBURK

Vrch v Dolním Poohří 418 m n. m.

Zřícenina středověkého hradu

Zbudován v 13. století

Rozhledna v hradní věži

Rozhled: České středohoří, Dolní Poohří

Přírodní památka Vrch Hazmburk

Výrazný turistický cíl

Vstupné: 100 / 70 Kč

Návštěvní doba dle webu

HAZMBURK

Vrch v Dolním Poohří 418 m n. m. • Zřícenina středověkého hradu • Zbudován v 13. století • Rozhledna v hradní věži • Rozhled: České středohoří, Dolní Poohří • Přírodní památka Vrch Hazmburk • Výrazný turistický cíl • Vstupné: 100 / 70 Kč • Návštěvní doba dle webu

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 15.9.2019

AKTUALIZACE: 15.5.2020

Hrad - zřícenina

Rubrika: Hrad - zřícenina

Region: Lovosicko • Destinace: Dolní Poohří

HRAD HAZMBURK

Nepřehlédnutelý symbol Dolního Poohří

Pokud za královnu Českého středohoří považujeme Milešovku, králem může být jedině Hazmburk. Věže této zříceniny středověkého hradu patří k charakteristickým dominantám krajiny Dolního Poohří a spatřit je můžete na vzdálenost až několika desítek kilometrů. Tyčí se na vrcholu strmého čedičového masivu a připomínají zašlou slávu nedobytného gotického hradu. Vrch dosahující výšky 418 m n. m. byl podle archeologických nálezů obydlen již v 5 tisíciletí př. n. l. lidem kultury s vypíchanou keramikou.

Turisté z KČT Loko Ústí nad Labem jdou na hrad Hazmburk po červené značce z Libochovic.

Foto: Karel Punčochář

Na hrad Hazmburk se dá dojít po červeně značené turistické stezce z Libochovic nebo Třebenic.

VZNIK HRADU HAZMBURKU JE OPŘEDEN TAJEMSTVÍM

Podle Dalimilovy kroniky si zde první sídlo vybudoval jakýsi Léva a se svou družinou odtud ovládal okolní krajinu. Václav Hájek z Libočan ve své kronice naopak uvádí, že roku 754 bratři Kalboj a Veslav z Košťálova postavili na svahu kopce dům pevný jako hrad a nazvali ho Klopaj.

HISTORIE HRADU HAZMBURK

Kamenný hrad, původně zvaný Klapý, postavil pravděpodobně kolem roku 1300 Hynek z Lichtenburku z rodu Ronovců. V roce 1314 hrad získal král Jan Lucemburský, který ho v roce 1335 prodal na úhradu dluhů jednomu ze svých největších věřitelů Zbyňkovi Zajíci z Valdeka, který nechal hrad přestavět, rozšířit o hradbu a brány, Černou věž a další budovy a zvolil si ho za hlavní rodové sídlo. Tehdy se původní název hradu Klapý změnil na Hazmburk a to podle jména tohoto šlechtice (německy zajíc = der Hase).

Za husitských válek byl hrad pevnou oporou spojenců krále Zikmunda. Vzhledem ke své nedobytnosti, byl Hazmburk vybrán za bezpečný úkryt kostelních pokladů z Pražského hradu a roku 1440 zde byla uschována drahocenná bohoslužebná roucha. Voje Jana Žižky z Trocnova se pokoušely hrad v letech 1424, 1429 a 1431 dobýt, avšak neúspěšně. Během bojů byl značně poškozen, a tak Zajícové postupně ztráceli o hrad zájem a v roce 1558 ho prodali. Již v roce 1586 se Hazmburk uvádí jako pustý.

Teprve v 19. století podnítil zájem o romantickou zříceninu některé úpravy. Několikrát pak byly hradní zříceniny ještě upravovány ve 20. století, naposled před několika lety, kdy byly zajištěny především staticky narušené zdi a od té doby jsou zříceniny přístupné veřejnosti.

CESTA KE HRADU

Cesta ke hradu stoupá po severním svahu kopce až ke zbytkům první brány a dále pokračuje k další ve východní části. V místě dolního hradu se otáčí kolem oválné 25 m vysoké Černé věže, postavené z místního tmavého čediče. Věž byla důležitým obranným prvkem a přístup do ní byl možný jen po visuté pavlači v poschodí. Svého času sloužila i jako vězení. Přístupová cesta potom vede k vlastnímu hradnímu jádru s hranolovou Bílou věží. Své jméno dostala podle světlého pískovce použitého k vybudování její horní části. Základy věže jsou však zhotoveny z čediče, střední část z tesaného pískovce a teprve vrchol z dobře opracovaných pískovcových kvádrů. Věž dosahuje výšky 26 m a určitě stojí za to vystoupat až na její vrchol, odkud se nabízí nádherný výhled.

POVĚST O HAZMBURSKÉM POKLADU

S Hazmburkem je spojeno i mnoho pověstí a bájí, které inspirovaly významné české umělce, např. Karla Hynka Máchu, Svatopluka Čecha, Emila Fillu a další. Jedna z nich vypráví, že po drtivé porážce v zimním Rusku se jednotlivé francouzské zbídačelé oddíly vracely severočeskou krajinou zpátky do vlasti. Nu a jeden z takových zimou a chorobami neustále se ztenčujících oddílů zastavil ke krátkému odpočinku na úpatí kopce, na němž se tyčila pyšná zřícenina mohutného hradu. Netřeba dodávat, že šlo o kopec Klapý S hradem Hazmburkem. Francouzský oddíl vezl z Ruska drahocenný poklad. Velící důstojník si uvědomoval, že kdyby jeho zesláblé vojáky na další cestě přepadli lapkové, stěží by uhájili holé životy, natož poklad, který měli předat Napoleonovi. Rozhodl se proto všechny cennosti zakopat pod hradem, který byl pro svoji siluetu snadno zapamatovatelný a pro jistotu ještě určil další orientační body, které k ukrytému pokladu naváděly. Podle jedné verze je poklad ukryt tam, kam s nadcházejícím večerem dopadá stín Černé věže a kde kdysi stávala stará hruška. Musíte hledat v místě, kam v šest večer dopadá stín tohoto stromu. Jenže kde je oné hrušce konec? A kdo ví, kde přesně stávala. A vůbec… Co když má pravdu druhá verze, která tvrdí, že poklad je ukryt v místě, odkud je současně vidět hnědou střechu hájecké hájenky, ležící mezi vesnicemi Radovesice a Chotěšov. Naše babičky říkávaly „kdo nevěří, ať tam běží“.

NA VÝLET K HAZMBURKU

Vlakem dojedeme z Lovosic do železniční stanice Libochovice město (trať č. 114 Česká Lípa – Postoloprty). Vlevo za železničním přejezdem narazíme na červenou značku, která nás dovede po 4 km k odbočce na hrad, odkud je to k hradní bráně 400 m. Hrad Hazmburk leží na červeně značené turistické trase mezi Libochovicemi a Třebenicemi, kam můžeme po prohlídce hradu po 6 km dojít. V Třebenicích je zajímavé Muzeum českého granátu, kde spatříte kolekci šperků z českého granátu včetně sady šperků Ulriky von Levetzow. Expozice je umístěna v bývalém luteránském kostele a je doplněna přehledem historie města a okolí. Zpět do Lovosic se vrátíte autobusem. Výlet je možné jít i obráceně, ale vlak z Lovosic do Třebenic (Linka T4 Doprava Ústeckého kraje) jede jenom 3x denně v období od 30. 3. do 28. 10. a to pouze v sobotu a neděli. V tomto případě stojí za návštěvu po prohlídce hradu státní zámek v Libochovicích.

Další z možností je dojet vlakem z Lovosic, viz trať č. 114, do stanice Slatina, odkud vás dovede žlutá značka přes obec se zajímavou vesnickou památkovou zónou po 3,5 km k odbočce na hrad, ke kterému je to už jenom 400 m stoupání. Po prohlídce hradu se potom můžete rozhodnout, zda půjdete po červené značce do Třebenic, nebo do Libochovic.

Fotografie k článku:

Turisté z KČT Loko Ústí nad Labem jdou na hrad Hazmburk po červené značce z Libochovic. Hrad Hazmburk Polohopis státního hradu Hazmburk. Bílá věž dosahující výšky 26 m. Pohled z Bílé věže na dolní Černou věž. Pohled do krajiny s obcí Klapý a kopci v pozadí Oblíkem, Ranou a Milou v lounské části Středohoří. Pohled směrem k Třebenicím s Košťálovem, Milešovkou, Kletečnou a Lovošem. Hrad Hazmburk, klenot Českého středohoří

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: