Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Podbořansko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 13.01.2019

AKTUALIZACE: 25.6.2019

Klub českých turistůTechnická památka

Rubrika: Pozvánka na akci / Technická památka

Region: Podbořansko • Destinace: Dolní Poohří

KAOLIN NA PODBOŘANSKU

Dobývání bílého zlata představuje nová expozice

Městské muzeum v Podbořanech v červnu 2018 slavnostně otevřelo novou stálou expozici s názvem Kaolin na Podbořansku. Doplňuje tak již existující expozice věnované osudu Volyňských Čechů a také geologii, archeologii a botanice Podbořanska.

Dobývání kaolinu - Muzeum Podbořany - expozice Hlubany

Foto: Jana Hoťková

Model hlubinného dobývání kaolinu v expozici Muzea Podbořany najdete v interiéru vodní tvrze v Hlubanech.

Expozice se zaměřuje na nejvýznamnější místní surovinu. Kaolin je na Podbořansku těžen v mimořádné kvalitě nepřetržitě téměř 200 let! „Bílé zlato“, jak se kaolinu v dřívějších dobách říkávalo, se v okolí Podbořan vyskytuje ve významném množství. Těžen byl na mnoha místech především v okolí Buškovic a Nepomyšle, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem. Po objevení prvních ložisek kaolinu bylo shledáno, že jeho množství a kvalita je důvodem k tomu, aby u Hluban byla postavena porcelánka využívající místní surovinu. Dokonce byla do Podbořan z Českých Budějovic přesunuta továrna na výrobu keramiky firmy L&C Hardtmuth.

DĚTI SI MOHOU Z KAOLINU VYROBIT PLAKETU

Autoři expozice Kaolin na Podbořansku se zaměřili na zmapování období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost. Návštěvníci mají možnost se seznámit s dobovými fotografiemi, mapami a autentickými předměty. Všechny exponáty mají souvislost s dobýváním „bílého zlata“. Poutavý je model kopáče kaolinu v hlubinném dole v životní velikosti nebo model přírodní sušárny kaolinových placek z dolu a úpravny v Nepomyšli. Pochopitelně jsou prezentovány též ukázky výrobků ze zmiňované hlubanské porcelánky a podbořanské továrny na kachlová kamna a obkladačky. Malí návštěvníci si mohou ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem.

HLUBANSKÁ TVRZ SLOUŽÍ JAKO MUZEUM

Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech (kulturní památka ČR z patnáctého století, která v průběhu času prošla mnohými přestavbami a majiteli). V novodobé historii tvrz až do roku 2010 chátrala, ale město Podbořany ji nechalo opravit. Protože město hledalo pro objekt rozumné využití, posloužila část interiéru pro umístění kaolinové expozice. To je zcela logické, protože povrchový kaolinový důl se nachází necelý kilometr vzdušnou čarou od tvrze. V jeho těsné blízkosti vede cyklotrasa 3080. Město Podbořany plánuje do budoucna zřízení kaolinové naučné stezky, jejímž výchozím bodem bude právě hlubanská vodní tvrz.

TIP NA CELODENNÍ VÝLET

V blízkosti Hlubanské tvrze prochází značená zelená turistická cesta z Krásného dvora do Petrohradu. Návštěvu expozice je tedy možné spojit s pěkným celodenním výletem. Ten můžete začít v Kryrech výstupem na opravenou Schillerovu rozhlednu. Pak se nabízí prohlídka Podbořan (muzeum, tvrz). Krásným zakončením výletu je zámek a přírodní park (s několika architektonickými zajímavostmi, např. novogotický templ) v Krásném Dvoře. Trasa je vhodná pro pěší i kola, měří 18 kilometrů.

ČESKO PATŘÍ MEZI KAOLINOVÉ REKORDMANY

A co je to vlastně ten kaolin? Jedná se o bělavou sedimentární horninu složenou z minerálu jménem kaolinit a drobných křemenných zrn. Používá se zejména pro výrobu porcelánové keramiky, žáruvzdorných cihel, barev a papíru. Kaolin vznikl zvětráváním živcových hornin v kyselém prostředí. Například velmi kvalitní ložiska v okolí Karlových Varů vznikla působením horkých pramenů. Není bez zajímavosti, že Česká republika je jedním z největších zpracovatelů kaolinu na světě (v roce 2010 se u nás vytěžilo téměř tři miliony tun kaolinu).

Podklady pro článek: Jana Hoťková, KČT Podbořany

Fotografie k článku:

Dobývání kaolinu - Muzeum Podbořany - expozice Hlubany Expozice těžby kaolinu v hlubanské tvrzi. Horník těžící kaolin - Muzeum Podbořany - expozice Hlubany Důlní vozík - poutač expozice těžby kaolinu Vodní tvrz Hlubany Povrchový důl na kaolin u Podbořan.

Dostupnost po značených trasách:

Z Krásného Dvora (žst) vede od zámeckého parku přes Hlubanskou tvrz zelená trasa v délce cca 7 km do Podbořan. Zelená pak dále pokračuje na rozhlednu v Kryrech.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: