Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecko

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 25.5.2020

AKTUALIZACE: 28.6.2020

Klub českých turistůMonument - památník

Rubrika: Retrospektiva / Monument - památník

Region: Ústecko • Destinace: Krušné hory

BITVA 1813 U CHLUMCE A PŘESTANOVA

Prolog pádu císaře Napoleona - z pohledu českého turisty

Na konci srpna roku 1813 se Ústecko stalo dějištěm největší a nejkrvavější bitvy ve svých dějinách. V pásu pod Krušnými horami došlo v průběhu dvou dnů k tvrdému střetu napoleonské armády vedené generálem Vandammem a spojených armád Pruska, Rakouska a Ruska. Přestože je dnes bitva u Chlumce a Přestanova poněkud ve stínu známější „bitvy národů“, ke které došlo u Lipska ve dnech 16. – 19. října 1813, tvořila její důležitý prolog.

Žánrový výjev z bitvy u Chlumce a Přestanova.

Foto: Archivní snímek

Žánrový výjev z bitvy u Chlumce a Přestanova.

VÝLET PO MÍSTECH BOJŮ

Abychom si představili, kde všude probíhaly boje mezi oběma armádama, rozdělíme si putování do dvou etap. Cestou nás čeká 10 zastavení s tabulemi informujícími o historii místa a průběhu bojů. Kdo chce vědět o bitvě 1813 více, najde dostatek informací na wikipedii nebo v řadě publikací.

1. ETAPA NAKLÉŘOVSKÁ

Autobusem DÚK (Doprava Ústeckého kraje) linky 451 dojedeme z Ústí nad Labem do Telnice, rozcestí Krásný Les. Odtud se vydáme po zelené TZT (turistická značená trasa) do Zadní Telnice k domu Horské služby, kde začíná modrá TZT, která nás dovede do Nakléřova. Na východě odděluje Krušné hory od Děčínské vrchoviny známý Nakléřovský průsmyk. V minulosti vedla Nakléřovským průsmykem důležitá cesta spojující Čechy se sousedním Saskem. Využívali jí nejenom cestovatelé a obchodníci, ale také mnohé armády. A právě tudy táhla vojska, jež se potom střetla v krvavé bitvě u Chlumce a Přestanova.

Na křižovatce odbočíme vpravo a po hlavní silnici půjdeme cca 300 m dolů okolo pensionu s restaurací U Johnů ke Kleistovu pomníku s informační tabulí o historii místa. Pár metrů pod pomníkem odbočuje vlevo ze silnice zpevněná cesta, po které vystoupáme okolo dvojice vysílačů k místu proslavenému dalekým výhledem na Nakléřovské výšině (704 m), kde stávala do roku 1944 mohutná rozhledna, zvaná Císařská. V roce 1913, k stoletému výročí bitvy, ji slavnostně otevřel ústecký horský spolek. Z tohoto místa Napoleon údajně přihlížel tragédii svých vojsk bojujících dole v údolí.

Na zpáteční cestu můžeme zvolit dvě trasy, obě přibližně dlouhé 13 km. Buďto se vrátíme zpět nahoru na křižovatku a vpravo po modré TZT sejdeme dolů přes horní Libouchec na křižovatku se zastávkou Malé Chvojno, rozc. a linkou 452 nebo 453 dojedeme do Ústí.
Druhá možnost je sejít po frekventované silnici cca 4 km do Telnice s pohostinnou restaurací U Zeleného stromu, u které je zastávka linky 451 do Ústí, případně pokračovat po chodníku cca 2 km do Varvažova k Rakouskému pomníku, kde je začátek žluté TZT po místech bitvy.

Ještě než dojdeme do Telnice (cca 800 m), stojí za zastavení po pravé straně v lese stojící kaple Panny Marie. Novogotická kaple byla vystavěna v roce 1860 jako součást zámeckého areálu Ledebourů, tehdejších majitelů panství. Ten byl po druhé světové válce zničen, ale kaple je dnes opravená a dobře přístupná po zpevněné cestě.

2. ETAPA VARVAŽOVSKO PŘESTANOVSKÁ

Výchozím místem druhé etapy po stopách bojů bude Varvažov, kam se dopravíme z Ústí nad Labem autobusem linky 451.

První zastavení je u Rakouského pomníku, kde začíná žlutá TZT, která nás provede po nejdůležitějších místech bitvy. Po prohlídce pomníku a seznámení s historií bojů přejdeme přes silnici k bývalé poštovní stanici (v současnosti penzion a restaurace Stará Pošta) a vlevo podél silnice přes parkoviště k nedalekému Pruskému pomníku. Vrátíme se na parkoviště a vlevo budeme pokračovat po žluté k romantickému Oprámu, za nímž se cesta klikatí zvlněným lesním terénem ke Kozí dráze, u které narazíme na další informační tabuli.

Vlevo od tabule odbočuje doprava do lesa neznačená pěšina, která nás dovede po překročení Ždírnického potoka po necelých sto metrech k místu s pomníkem generála Vandamma, kde byl generál zajat. V případě velké vody v potoce je nutné sejít po značce k odbočce Nad Žandovem, která nás k pomníku dovede. Po návratu k rozcestníku sestoupíme dolů do Žandova, kde se u kapličky seznámíme s historií obce. Další zastavení nás čeká na chlumeckém hřbitově, kde byl v roce 2003 upraven menší hromadný hrob padlých vojáků.

Od hřbitova pokračuje naše cesta k tzv. Jubilejnímu památníku bitvy u Chlumce, u kterého se konají pietní akce k uctění padlých vojáků v bitvě. Za památníkem nás čeká výstup na kopec Horka s barokní kaplí Nejsvětější Trojice, kde Francouzi umístili ze strategických důvodů svůj hlavní stan. Po sestupu projdeme okolo kostela sv. Havla do centra Chlumce, kde je možné se občerstvit.

Posilněni se vydáme dál k obci Stradov, kde se nachází na návsi pod kaplí vedle hostince U Dostrašilů jednoduchý pomníček. Zde si z načerpaných informací o průběhu bojů představíme, jak Rusové ustupovali před francouzskou přesilou k Přestanovu a budeme pokračovat v jejich stopách po cyklotrase č. 3009 do místa nejtěžších bojů u Juchtové kaple nad Přestanovem, kde za cenu obrovských ztrát zastavili postup Francouzů. Na zdejší křižovatce se nachází jednoduchý zhruba 7 metrů vysoký památník věnovaný všem obětem bojů.

Od křižovatky vede žlutá značka po silnici č. 247 dolů do Přestanova ke kruhovému objezdu a podél silnice č. 13 směrem na Teplice k Ruskému pomníku. Po prohlídce pomníku se vydáme na poslední úsek putování po stopách bitvy k místu nejsmutnějšímu, hromadnému hrobu, ležícímu symbolicky v místech nejprudších bojů.

Po žluté značce se vrátíme zpět do Chlumce, odkud je dobré autobusové spojení, viz jízdní řády DÚK. Délka této trasy je cca 13 km.

Fotografie k článku:

Žánrový výjev z bitvy u Chlumce a Přestanova. Nakléřovský průsmyk. Pomník generála Kleista v Nakléřově. Pomník generála Colloredo-Mansfelda ve Varvažově. Pruský památník ve Varvažově. Pomník zajetí generála Vandamma v Žandově. Žánrový výjev ze zatčení generála Vamdamma. Jubilejní památník v Chlumci. Pohled na Horku nad Chlumcem. Pohled od Chlumce k Doubravské hoře nad Teplicemi. Pomník všem obětem na křižovatce u Stradova. Ruský pomník v Přestanově. Pohled od ruského pomníku do prostoru nejtěžších bojů u Přestanova. Hromadný hrob 10 000 padlých v Přestanově.

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: