Turistický magazín

TURISTIKA PRO ZDRAVÍ A DOBROU POHODU

Děčínsko

Autor článku:

Martin Zíka

Martin Zíka

PROFIL

O ČEM PÍŠE:

KAŇON LABE

Národní přírodní rezervace Kaňon Labe byla vyhlášena v roce 2010.

Chráněn je biotop na pravém břehu řeky Labe včetně skalních pasáží, soutěsek a jeskyní.

Evropsky významný biokoridor.

Naučná stezka Kaňon Labe vede převážně mimo rezervaci.

Růžová vyhlídka.

Vyhlídka Belveder.

Soutěska Suché Kamenice.

CHKO Labské Pískovce.

KAŇON LABE

Národní přírodní rezervace Kaňon Labe byla vyhlášena v roce 2010. • Chráněn je biotop na pravém břehu řeky Labe včetně skalních pasáží, soutěsek a jeskyní. • Evropsky významný biokoridor. • Naučná stezka Kaňon Labe vede převážně mimo rezervaci. • Růžová vyhlídka. • Vyhlídka Belveder. • Soutěska Suché Kamenice. • CHKO Labské Pískovce.

AKTUALIZACE: 13.7.2024

Publikováno: 23.5.2022

Přírodní zajímavost

Rubrika: Přírodní zajímavost

Region: Děčínsko • Destinace: České Švýcarsko

REZERVACE LABSKÝ KAŇON

Nejhlubší pískovcový kaňon Evropy si můžete vychutnat na mnoho způsobů.

O skalnatém údolí, kde řeka Labe opouští Českou republiku, se v médiích nejčastěji dozvídáme v souvislosti s výstavbou jezu, který má zlepšit splavnost při nízkém stavu vody. Význam tohoto místa z pohledu turistiky a cestovního ruchu si připomínáme mnohem méně, byť se jedná o přírodní unikát evropského významu. Turisté si jej mohou vychutnat všemi dopravními prostředky včetně lodí.

NPR Kaňon Labe - České Švýcarsko

Foto: Martin Zíka

Pohled do labského údolí z vyhlídky Labská stráž (Elbewarte) na Kvádrberku u Děčína poskytuje průhled kaňonem až k masivu Zirkelstein. Pravá strana řeky je chráněna jako národní přírodní rezervace Kaňon Labe.

Labský kaňon, kterému horolezci láskyplně přezdívají „Labák“ nebo „Labáček“ dosahuje v nejhlubších místech od hladiny řeky k vrcholovým partiím skal výšky až 300 metrů. Pokud jde o pískovcové útvary, drží evropský primát „nejhlubší“. V Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce patří údolí Labe k tomu nejcennějšímu a také nejzajímavějšímu, přestože je současně velmi frekventovaným dopravním koridorem.

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KAŇON LABE

Od roku 2010 má pravobřežní část Labského kaňonu v úseku Děčín - Hřensko statut národní přírodní rezervace. Jejím smyslem je chránit cenné hodnoty této unikátní lokality před nežádoucími vlivy lidské činnosti. Předmětem ochrany jsou především skalní útvary vytvářející rozmanité stěny a věže, pod nimiž se na několika místech vytvořily soutěsky, suťová pole a pseudokrasové jeskyně. V těžko přístupných bučinách a borových lesích našlo svůj domov mnoho vzácných a ohrožených druhů živočichů, o nichž se můžete dozvědět z informačních panelů skromné naučné stezky.

VYHLÍDKY DO LABÁKU

Turisticky nejatraktivnější jsou pochopitelně vyhlídky z vrcholů skal. Ty jsou propojeny červenou mezinárodní turistickou trasou E3. Jedná se o Belveder, Růžovou vyhlídku, Spálenisko, Labskou stráž a Kvádrberk. Každá z těchto vyhlídek má jedinečný charakter a zasloužila by si samostatný popis, nicméně faktem je, že nejkrásnější vyhlídková místa nad rezervací zůstávají běžným turistům nepřístupná. V tomto ohledu bych se přimlouval za zlepšení. Stejně tak by bylo vhodné zpřístupnit lépe vyhlídky v levobřežní části labského kaňonu, které vůbec nejsou turisticky značeny (vyjma Horní vyhlídky nad Přípeří). Vzhledem k významu místa lze hodnotit turistickou infrastrukturu v Labském kaňonu jako nedostatečnou, což je patrné zejména při porovnání s jeho německou částí pokračující v podstatě až k městu Pirna.

LABSKÁ CYKLOSTEZKA

Na trase dálkové Labské cyklostezky je kaňon řeky Labe bezpochyby jedním z nejatraktivnějších míst. Díky tomu, že stezka vede po levém břehu, nabízejí se cyklistům nádherné výhledy na celou rezervaci. Z restaurace v Dolním Žlebu můžete pohodlně pozorovat obdivuhodné výkony skalních lezců a tamtéž v případě potřeby lze překonat řeku prostřednictvím přívozu, které jsou i dále na stezce ve Hřensku a Schmilce. Užitečnou informací je, že přímo na cyklostezce funguje dobře vybavený cyklokemp v Děčíně nedaleko zámku.

POZNEJ LABSKÝ KAŇON Z HLADINY ŘEKY

Mezi nejúchvatnější turistické zážitky patří absolvování Labského kaňonu lodí. A i to lze vyzkoušet na několik způsobů. Je-li dostatek vody, můžete se v úseku Děčín - Hřensko pohodlně projet výletním parníkem (přístaviště je v Děčíně přímo u Tyršova mostu pod knihovnou). Máte-li dobrodružnější povahu, doporučuji využít služeb některé z agentur pronajímajících kanoe a rafty různých velikostí. Je to opravdu skvělý zážitek, který lze v parném létě spojit i s koupáním. Výhodou je, že se můžete zastavit na vhodných místech a udělat si na břehu řeky příjemný piknik.

TURISTICKÉ TRASY V LABÁKU

Různě značené turistické trasy vedou Labským kaňonem po obou březích. Dráha národního parku turistické návštěvníky pohodlně dopraví z Děčína do Dolního Žlebu, Schmilky nebo Bad Schandau, což jsou všechno skvělá výchozí místa na nejatraktivnější turistické trasy v pískovcových skalách kolem řeky Labe. Vřele doporučuji vyrazit z Dolního Žlebu po zelené trase přes Klopotský vodopád na Grosser Zchirnstein a Kaiserkrone do Schmilky nebo ze Schmilky přívozem přes řeku a pak vzhůru do skal směrem k Schrammsteinu až do lázeňského města Bad Schandau, odkud jezdí vlaky zpět na Děčín.

A CO ZKUSIT HOROLÉZTI?

Jak jsem již zmínil, NPR Kaňon Labe je významnou horolezeckou oblastí. Protože se zároveň jedná o cennou přírodní rezervaci, kde mimo jiné hnízdí kriticky ohrožený sokol stěhovavý, je nutné (kromě toho, že byste měli být registrovanými horolezci) dodržovat při provozování tohoto sportu následující pravidla:
1) Pohybujte se pouze po značených turistických trasách a k přístupu ke skalám používejte jen stávající pěšiny.
2) Respektujte časové omezení lezení v části území rezervace (z důvodu hnízdění sokola).
3) Neodstraňujte kameny, dřeviny a zeminu z povrchu skal a ze spár.
4) Nevysekávejte nové chyty, neulamujte části skal, nedřete povrch skal horolezeckým lanem.
5) Lezte pouze za denního světla a na suchých skalách. Nelezte na zasněžených a zaledněných skalách.
6) Při lezení nepoužívejte magnézium a jiné chemické a minerální látky. Nelezte v obuvi s tvrdou podrážkou.
7) Používejte pouze stávající jistící prostředky (oka) a textilní jistící prostředky.
8) Nerozdělávejte oheň a netábořte zde. Udržujte pořádek a čistotu.

Fotografie k článku:

NPR Kaňon Labe - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - Růžová vyhlídka - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - vyhlídka Spáleniště - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - vyhlídka Belveder - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - koupačka - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - lodní doprava - České Švýcarsko NPR Kaňon Labe - výhled na Dolní Žleb - České Švýcarsko Kaňon Labe - Labská cyklostezka - České Švýcarsko Labské údolí z Liliensteinu. Labský kaňon z rozhledny Chlum. Lezení na pískovci - Kaňon Labe

Dostupnost po značených trasách:

Nad NPR Kaňon Labe vede dálková evropská trasa E3, bohužel v úseku Belveder - Bynovec dost nudná. Přitom jen kousek od vás jsou naprosto jedinečné vyhlídky.


Z Belvederu vede zelená turistická trasa k přívozu v Dolním Žlebu dále pokračující podél řeky a nad údolím Klopotského potoka k České bráně. Odtud je to už jen kousíček k exkluzivní vyhlídce na stolové hoře Grosser Zchirnstein.


Zelená trasa z Přípeře do Čerovy vody vede převážně zalesněným úbočím labského údolí, takže moc vyhlídek nenabízí.


Žlutá spojka z Čertovy vody do Dolního Žlebu zvaná Italka může být příjemným nedělním výletem s pomocí vlaku.


Po levém břehu Labe vede jeden z nejhezčích úseků dálkové mezinárodní Labské cyklostezky.


Od Stoličné hory (Kvádrberk) nad Děčínem vede k Belvederu naučná stezka Kaňon Labe, která obsahuje pouze naučné panely, takže je celkem nezáživná. Navíc jí chybí značení naučné stezky.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

Související odkazy:

MAPAK TÉMATUINFOCENTRUM
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

Komentováno: 04.11.2022

Famózní, loni jsme si projížděli labskou cyklostezku. Úžasný zážitek na české i německé straně. Skály v Labáku mají kouzelnou atmošku. Irča

Komentováno: 05.01.2024

Někde píšou, že Labský kaňon je nejhezčí z vyhlídky Belveder, ale mám za to, že mnohem lepší je Růžová vyhlídka nebo Labská vyhlídka na druhé straně u Dolního Žlebu, tam ale nevede značená trasa. Láďa - DC

U ZELENÉHO STROMU

hotel - depandance - ubytovna

Ubytování v Českém Švýcarsku (Janov nad Hřenskem) v různých cenových relacích. Nabízíme apartmány, běžné pokoje, turistickou nocležnu i celé chalupy k pobytům.

NAVŠTÍVIT >>
Hotel U Zeleného stromu Janov - České Švýcarsko

NAŠE TIPY:

Pozvánky na akce v Ústeckém a Karlovarském kraji
Turistický festival TURFEST.CZ 2024
160 let rozhledny Děčínský Sněžník - výroční pochod
Country festival Ronovské noty
Ubytovna Hřebenovka Janov
Pension Rosalka
Stezka odvahy 2024
Krupská smyčka 2024
Turistická informační centra Ústeckého krajeDALŠÍ ČLÁNKY Z REGIONU: ČESKÉ ŠVÝCARSKO


MINIKEMP ROSALKA

KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ PRO REKREACI NA STARÉ OLEŠCE V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

Malý kemp pensionu Rosalka poskytne vašemu táboření vše potřebné. K dispozici je přípojka na elektřinu, vodu, odpady, wifi, aj. V blízkosti kempu je velký rekreační rybník, restaurace, turistické trasy...

NAVŠTÍVIT >>
Minikemp Rosalka - Stará Oleška

CHALUPA MÁJA V JANOVĚ

UŽIJTE SI PARÁDNÍ DOVOLENOU S RODINOU NEBO PARTOU PŘÁTEL

Pronajměte si roubenku v srdci Českého Švýcarska - s terasou, bazénem, společenskou místností, vybavenou kuchyňkou...

NAVŠTÍVIT >>
Chalupa Mája - Janov u Hřenska

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: