Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Lounsko

Autor článku:

Václav Novotný

Václav Novotný

PROFIL

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 20.01.2019

AKTUALIZACE: 30.10.2019

Klub českých turistů

Rubrika: Osobnost turistiky /

Region: Lounsko • Destinace: České středohoří

OBLASTNÍ SÍŇ SLÁVY - NEJSTARŠÍM JE KAREL GOSZLER

Příspěvek věnuji týmu MAGAZÍNU. Za výborný nápad.

Přeji jim tak břitkou a vtipnou klávesnici jako břitké a vtipné pero měl náš nejstarší člen oblastní síně slávy Karel Goszler (12. 12. 1865 Březno u Loun – 14. 6. 1936 Louny).

Karel Goszler *1865,  +1936

Foto: Autor neznámý

1. Karel Goszler 1865 - 1936

KAREL GOSZLER BYL DO SÍNĚ SLÁVY PŘIJAT V ROCE 2013

Pracoval 42 let v KČT Louny, který byl založen roku 1894. V době Velké války jako předseda, nejčastěji jako jednatel. Byl společně Ing. Ejemem prvním značkařem odboru.
Do pražského ústředí KČT, které na přelomu století sdružovalo jen málo přes 2.200 členů, zasílaly všechny odbory KČT výroční zprávy. Ze zprávy za rok 1898 je zřejmé, že

KAREL GOSZLER BYL SLOHOVĚ NADANÝ.

Kouzelně, s dobovými názvy např. popsal, jak lounští využili k výletu 11. května 1899 labský parník: "Byl to jeden z nejpodařenějších našich výletů a to do českého ráje Třebenického. Počasí jak bychom si objednali, nálada opravdu výletní a celý ten krásný kraj tonul v bílých a růžových květech jabloní a hrušní. Pochodem z Loun dorazili jsme ke stanici vodolické, kdež vsedli jsme do vlaku a jeli až do Třiblic. Krásným jitrem kráčeli jsme z Třiblic ku Granátce, odtud pochodem do Třebenic, kamž cestu nám ukazoval ve skvostném modru Košťálov. Bez zastávky pokračovali jsme do Lovosic, kde jsme poobědvali a pak parníkem v Ústí nad Labem přistáli. Po hodinové přestávce vlakem přes Teplici a Most stanuli jsme plně uspokojeni v 7 hodin večer opět v Lounech."

Dodejme, že název Třiblice dosud používají starousedlíci městečka Třebívlice. Granátka je blízká samota s historickou budovou zájezdního hostince. Trať “ze stanice vodolické” je nostalgická Švestková dráha Most – Lovosice. Nedávno prošla důkladnou modernizací. Od roku 2018 je pro osobní dopravu opět v provozu.

Jak tehdejší funkcionáři čelili členské pohodlnosti, až „pivní“ lenosti? Gozslerovu výroční zprávu odboru KČT Louny za rok 1897 zveřejnil Časopis turistů: "Výlety jsme pořádali tři. Svolávali jsme častokráte výlety, a víte, mnoho-li se nás před “Korunou” sešlo? Dva, tři, nejvýše 8-10, nic více! A seděl-li někde na nebi mráček, tu ještě polovice z toho se vrátila zpět. A z těch co zůstali jsme na místě, zase polovice si vyjela na kole a my 2 - 3 ubozí měli výlet vytrhnouti? Raději jsme zůstali doma. Jiným byly výlety opět příliš dlouhé, stojí prý to mnoho peněz, takhle prý na břeh někam k Oharce, “Na Rybárnu”, to prý by byl užitečný a laciný výlet. To ovšem říkali ti, jimž je hora jako hora, les jako les, louka jako louka, voda jako voda, ale ne pivo jako pivo…. Tolik lze však říci, že výlety naše byly vždy prosyceny náladou nejlepší a že konány byly s opravdovou láskou k naší turistice a k božské přírodě.

Dnešním organizátorům čehokoliv v turistice - mluví lounský účetní, soudní revident, kontrolor a náměstek Občanské záložny v. v. Karel Goszler z duše! Zakládal a byl předsedou lounského kroužku fotografů, který byl chloubou KČT i města. Osm let se věnoval stavbě turistické chaty na vrchu Stříbrník u Loun, zvaném také Červený vrch. Pracoval v komisi pro vydání „Průvodce po Lounsku“. Od roku 1926 v Lounech vydával časopis „Turistický obzor“. Stal se odpovědným redaktorem tohoto věstníku odborů KČST Duchcov, Louny, Most, Rakovník a Teplice – Šanov. Časopis sloužil oběma severočeským župám KČST, Krušnohorské a Dolnolabské. Po jeho smrti r. 1936 se redaktorem stal Goszlerův krajan, rodák ze Zeměch, učitel Karel Lím z Duchcova. JIŽ V ROCE 1924 OBDRŽEL OD KČT ČESTNÉ ČLENSTVÍ K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ODBORU.

PODAŘILO SE NAJÍT POTOMKY KARLA GOSZLERA

V roce 2012 se podařilo nalézt vnuka Karla Goszlera. Na nejstarší severočeské chatě KČT, otevřené roku 1911, kterou Karel Goszler pomáhal stavět, na Červeném vrchu, se 22. 4. uskutečnilo setkání předsedy OKČT Louny Tomáše Chaloupka, jeho manželky Olgy s Ing. Svatoplukem Goszlerem. Přijel se svými dospělými synem Alešem a dcerou Věrou
z jihočeského města Trhové Sviny. Netušili, jak slavného dědečka a pradědečka měli, že byl zakladatelem lounského foto kroužku, vydavatelem Turistického obzoru, literárně zdatným. Olga několikrát četla jeho trefné reportáže. Věděli, že fotil, vlastní jeho starý fotoaparát a přivezli poklad: originální skleněné kolorované negativy. Vnuk Svatopluk poskytl cenné informace. Po svém předkovi zdědili aktivitu: v Trhových Svinech tatínek pořádá masopusty, stavění máje apod. Děti hrají na housle, tančí ve folklórním souboru a byly členy TOM (turistický oddíl mládeže).
V roce 2013 se zúčastnili přijetí do oblastní síně slávy a v r. 2014 vernisáže výstavy historických fotografií uspořádané v lounském Vrchlického divadle k 120. výročí založení odboru. O vernisáži psal časopis Turista 6/2014.

STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KČT

Olga Chaloupková vyzdobila interiér chaty historickými snímky.
V současnosti je to zřejmě jediná stálá expozice historie v Oblasti KČT Ústecký kraj. Kouzelné fotografie z počátků odboru KČT Louny lze spatřit např. při každoročním Odemykání resp. Zamykání Červeňáku.

Za pomoc při přípravě článku děkuji Ing. Svatoplukovi Goszlerovi a Olze a Tomášovi Chaloupkovým z KČT Louny. Svojí obětavostí jsou důstojnými nástupci jmenovaných zakladatelů odboru!

Fotografie k článku:

Karel Goszler *1865,  +1936 Karel Goszler členský průkaz Diplom čestného členství od odboru KČST Louny 4. setkání s Goszlerovými 22. 4. 2012 22. 4. 2012 před Ejemovou chatou KČT Louny Ejemova chata a Frotzelova rozhledna po slavnostním otevření r. 1911 7. Ejemova chata za 1. republiky

Související odkazy:

MAPAODBOR KČTDALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

K tomuto článku zatím nejsou komentáře.

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: