Turistický magazín

PRŮVODCE TURISTŮ NEJEN ÚSTECKÝM KRAJEM

Ústecko

Autor článku:

Karel Punčochář

Karel Punčochář

PROFIL

O ČEM PÍŠE:

HRAD STŘEKOV

Středověká dominanta Ústí nad Labem

Strážní hrad nad řekou Labe

Postaven začátkem 14. století

Kulturní památka od r. 1963

Turisticky přístupný: 120Kč/90Kč

Rezervace: 475 531 596

Pěkný výhled z citadely

Hradní restaurace

Křižovatka turistických tras

Výchozí místo: Ústí nad Labem

Destinace: České středohoří

HRAD STŘEKOV

Středověká dominanta Ústí nad Labem • Strážní hrad nad řekou Labe • Postaven začátkem 14. století • Kulturní památka od r. 1963 • Turisticky přístupný: 120Kč/90Kč • Rezervace: 475 531 596 • Pěkný výhled z citadely • Hradní restaurace • Křižovatka turistických tras • Výchozí místo: Ústí nad Labem • Destinace: České středohoří

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

Publikováno: 10.03.2019

AKTUALIZACE: 4.5.2020

Hrad - zřícenina

Rubrika: Hrad - zřícenina

Region: Ústecko • Destinace: České středohoří

HRAD STŘEKOV

Majestátný hrad Střekov je nejvýraznější turistickou dominantou Ústí nad Labem

Romantická silueta hradu Střekov patří k symbolům města Ústí nad Labem. Hrad samotný se řadí mezi nejlépe dochované středověké stavby v České republice. Jeho výrazná poloha a romantický vzhled inspirovaly řadu světových, českých i regionálních umělců. Dramaticky vyhlížející stavba na vysoké skále nad řekou Labe je vidět ze vzdálenosti několika kilometrů. Prohlédnout si ji můžete také během cesty vlakem na trase mezi Prahou a Drážďany, která vede po protějším břehu řeky.

Vypíná se na temeni mohutné znělcové skály, vysoko nad tokem řeky Labe.

Foto: Karel Punčochář

Majestátný hrad Střekov je jednou z nejvýraznějších dominant Ústí nad Labem a labského údolí.

HISTORIE HRADU STŘEKOV

Stavba hradu Střekova byla pravděpodobně zahájena v roce 1316, kdy se Jan Lucemburský rozhodl vybudovat nad řekou Labe hrad, který měl sloužit jako strážní a celní stanice pro zajištění bezpečnosti labské plavby a obchodní cesty do Německa. Nový hrad tak převzal funkce ústeckého hradu, který vzápětí zanikl. Pozemky i skála byly uděleny v léno pražskému měšťanovi Pešíkovi z Veitmile, který byl pověřen jeho stavbou. Posléze, téměř celé 14. století, byl hrad v majetku rodu Vartenberků. Za husitských válek stál pevně na straně katolíků. Na přelomu 15. a 16. století došlo v rámci přestavby k rozšíření obytných prostor. Roku 1563 hrad Střekov přešel do majetku rodu Lobkowiczů, kteří provedli kolem roku 1565 některé další úpravy. Za třicetileté války obsadili hrad v roce 1631 Sasové, v roce 1634 krátce Švédové a pak následně se od roku 1639 stal opět opěrným bodem Švédů, kteří z něj ovládali okolní kraj. Po roce 1645 sloužil hrad také vojskům Torstensonovým. V tomto období také švédská posádka prohloubila a rozšířila koryto Labe, aby umožnila plavbu větších lodí s válečnou kořistí.

HRAD STŘEKOV – ZŘÍCENINA UMĚLCŮ

Od konce 17. století přestal být Střekov trvale obydlen a zůstal opuštěn. Ožil teprve v 19. století v období romantismu a s rozvojem turistiky, kdy se zařadil mezi vyhledávané výletní cíle. Došlo k jeho obnově, byly přistavěny hospodářské budovy na dolním nádvoří, ubytovna a objekt dnešní restaurace. Svou návštěvou poctila hrad řada významných osobností. Dojmy z hradu líčil ve svých dopisech například Johann Wolfgang Goethe, který označil úchvatný výhled ze Střekova přes údolí řeky za jeden z nejkrásnějších v Evropě. Například hudební skladatel Richard Wagner, který v romantických zákoutích prastaré zříceniny hledal múzu, se zde zahalil do prostěradla a shlížel do údolí na rozložité Ústí. Nakonec složil báseň, jež se později stala podkladem pro libreto známé opery Tannhäuser. Maloval zde Adrian Ludwig Richter a v Ústí nad Labem žijící malíř Ernst Gustav Doerell. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Za 1. republiky Lobkowiczové pronajímali hrad Klubu českých turistů. Za okupace byl spolu s ostatním majetkem rodiny Lobkowiczů hrad Střekov zkonfiskován nacisty a později komunistickou vládou. V roce 1992 byl hrad v rámci restitučních zákonů vrácen zpět rodu Lobkowiczů, takže je dnes soukromou, avšak celoročně veřejně přístupnou kulturní památkou.

JAK STŘEKOV KE SVÉMU JMÉNU PŘIŠEL

Již za časů prvních Přemyslovců byl na tomto místě založen strážní hrad vladykou Střekem. Tak prý přišel hrad ke svému jménu. Když vladyka zestárl, hledal ženicha pro svoji krásnou dceru Lidunku. Vymínil si, že ji dostane ten nejchytřejší a nejodvážnější. Jeho úkolem bylo odvést z hradní stáje vzácného koně, aniž by byl chycen. Nikomu z nápadníků se nedařilo, už to vypadalo, že děvče zůstane na ocet. Pak se zde ukázal syn pána na Ronově. Vše si prohlédl, naoko se rozloučil a ukryl poblíž stájí. Brzy ráno osedlal vraníka a vedl k bráně. Ta byla ovšem zavřená, a tak mladíkovi nezbylo než pobídnout koně ke skoku přes hradby a Labe. Řeka byla široká, voda se nad jezdcem i koněm zavřela. Po chvíli se mládenec vynořil bez koně, ale živ a zdráv. Sám Střek jej potom přivedl k šťastné Lidunce na hrad.

SOUČASNOST HRADU

Pokud se vydáte na návštěvu hradu, spatříte kamenné zdi střídající se s opevněním, které naznačuje, jak majestátní kdysi hrad byl. Dodnes se dochoval hradní areál s opevněním, 17 metrů vysoká hradní hláska, část gotického paláce s kaplí a rytířskou síní. Z hradní věže užasnete nad nekonečným výhledem na město Ústí nad Labem a jeho okolí. Na hradě se nachází historická expozice, jejíž součástí jsou kresby a fotografie hradu, repliky zbraní a zbroje a trojrozměrný dřevěný model hradního komplexu. Pravidelně se zde také konají krátkodobé výstavy, pořádají i noční prohlídky a je skvělým místem pro rozmanité akce a festivaly. Romanticky založení zde můžou prožít nezapomenutelný svatební obřad. Hrad je možné si prohlédnout s průvodcem nebo individuálně. Stačí jediná návštěva a hrad se dostane pod kůži i vám. Oceníte vynikající jídlo ve zdejší restauraci Kovárna a terasu s výhledem na malebné kopce Českého středohoří a do hlubokého údolí Labe. Pod hradem se nachází zdymadlo Střekov označované jako střekovská přehrada či jez, které je posledním zdymadlem na Labi před Severním mořem. Toto vodní dílo bylo budováno v letech 1923–1936.

TAJUPLNÝ HRAD STŘEKOV

Za deštivých nocí se prý po útesu škrábe duch mladé dcery hradního pána, která se zde kdysi hlubokým skokem rozloučila se životem. Hledá přízrak svého milého, chudého podkoního, jenž byl za trest, že okusil zakázanou lásku, nechán v hradních zdech vyhladovět k smrti.

KUDY NA HRAD

Pohodlně se k němu dostaneme autem, před hradem a pod hradem jsou dostatečně velká, ale nehlídaná parkoviště. Vyjet ke hradu není problém ani pro cyklisty. Pokud chcete na hrad jako správní turisté dojít pěšky, nabízí se několik možností. Od hlavního nádraží ČD v Ústí nad Labem se necháme vést zeleným místním značením (čtverec úhlopříčně rozdělený na levou bílou a pravou barevnou část) na železniční most přes Labe a Žukovovou ulicí na Novosedlické náměstí, odkud po červeném místním značení dojdeme nejdříve Novoveskou ulicí a potom Partyzánskou cestou lesem po 4 km na hrad. Kdo přijede vlakem na nádraží Ústí nad Labem-Střekov, najde před nádražím turistický rozcestník, od kterého to je po červené značce 1,5 km na hrad. Pokud vám zbude po prohlídce hradu ještě dostatek sil, můžete se vrátit na Novosedlické náměstí a po zeleném místním značení dojít k rozhledně Střekovská vyhlídka, případně od hradu, kde je turistický rozcestník, zvolit z několika dalších možných tras, např. na vrchol Vysokého Ostrého s nádhernou vyhlídkou na České středohoří s labským údolím nebo přes Labe k Vaňovskému vodopádu.

TIP

Nádherný pohled na hrad je na jaře, kdy šedou skálu, na které se hrad vypíná, prozáří žlutě kvetoucí koberce tařice skalní.

Fotografie k článku:

Vypíná se na temeni mohutné znělcové skály, vysoko nad tokem řeky Labe. Prohlédnout si ji můžete také během cesty vlakem na trase mezi Prahou a Drážďany, která vede po prot  Nakonec složil báseň, jež se později stala podkladem pro libreto známé opery Tannhäuser. Trojrozměrný dřevěný model hradního komplexu. Zdymadlo Střekov - toto vodní dílo bylo budováno v letech 1923–1936. Výhled na město Ústí nad Labem a jeho okolí. Hrad Střekov z levého břehu Labe. Hrad Střekov - Ústí nad Labem

Dostupnost po značených trasách:

K hradu Střekov vede červená turistická trasa (1,5 km) z nádraží Ústí nad Labem - Střekov.


U hradu začíná žlutá vyhlídková trasa přecházející Labe na Střekovských zdymadlech a dál kopírující labské údolí až do Litochovic.


Zelená trasa od hradu Střekova vede na křižovatku turistických cest v Němčí.


U hradu začíná také Naučná stezka Pod Vysokým Ostrým (končí v Brné).


Místní značení spojuje hrad Střekov se Střekovskou vyhlídkou na vrchu Sedlo.


Pozn.: O značené trasy v Ústeckém kraji pečují dobrovolní značkaři Klubu českých turistů.

Související odkazy:

MAPADALŠÍ INFO
KOMENTUJ

Komentáře k článku:

Máte-li k článku zajímavou doplňující informaci, připojte ji jako komentář:

Komentováno: 10.03.2020

Na Střekov chodíme každé jako, jakmile se skála rozzáří žlutými kvítky. Turistka Lída

NAŠE TIPY:

Starý vechtr ZOO Ústí nad Labem Zubrnický motoráček Zoopark Chomutov Ubytování Goliáš - Krásná Lípa

PARTNEŘI TURISTICKÉHO MAGAZÍNU: